เช็กประสังคมม.40 www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 พรุ่งนี้ใครมีสิทธิได้บ้าง

เช็กประสังคมม.40  www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 พรุ่งนี้ใครมีสิทธิได้บ้าง
TNN ช่อง16
22 กันยายน 2564 ( 12:00 )
121
เช็กประสังคมม.40  www.sso.go.th โอนเงินรอบ 2 พรุ่งนี้ใครมีสิทธิได้บ้าง


วันนี้ ( 22 ก.ย. 64 ) ความคืบหน้าการจ่ายเยียวผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด 19 จากรัฐบาล โดยประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเยียวยา รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน สำหรับรอบการจ่ายเยียวยาในเดือนกันยายนที่เหลือมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 23 กันยายน 2564

- โอนเงินเยียวยารอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 กันยายน 2564

-โอนเงินเยียวยารอบ 2  ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา 

**ผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน  www.sso.go.th ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 3.4 แสนคน กลุ่มนี้ได้สิทธิเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท**

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชน ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ในกรณีมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิได้ผ่าน  www.sso.go.th  พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สปส.ที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง