รีเซต

เมียนมาเผยมีประชากรราว 56.2 ล้านคนในปี 2023

เมียนมาเผยมีประชากรราว 56.2 ล้านคนในปี 2023
Xinhua
3 ตุลาคม 2566 ( 15:18 )
76
เมียนมาเผยมีประชากรราว 56.2 ล้านคนในปี 2023

 (แฟ้มภาพซินหัว : เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 17 เม.ย. 2023)[/caption]ย่างกุ้ง, 3 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (2 ต.ค.) กระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมา เปิดเผยว่าเมียนมามีประชากรราว 56.2 ล้านคน เป็นเพศชาย 26.8 ล้านคน และเพศหญิง 29.4 ล้านคนกระทรวงฯ ระบุว่าจำนวนประชากรโดยประมาณในปี 2023 ถูกเผยแพร่โดยอ้างอิงจากการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะของเมียนมาในปี 2014อู วิน ซอ ออง อธิบดีสังกัดกระทรวงฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว ระบุว่าประชากรเมียนมามีจำนวนมากกว่า 51 ล้านคนในการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2014 โดยจากตัวเลขดังกล่าวประชากรของเมียนมาในปีนี้สูงกว่าปี 2014 และกำลังมีการสำรวจสำมะโนประชากรนำร่องสำหรับปี 2024ข้อมูลข้างต้นเผยว่าภูมิภาคย่างกุ้งมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในเมียนมา อยู่ที่ 9 ล้านคน รองลงมาคือภูมิภาคมัณฑะเลย์ทางตอนกลาง และรัฐฉานทางตะวันออก ซึ่งต่างมีประชากร 6.8 ล้านคนอนึ่ง กระทรวงฯ เผยแพร่การสำรวจสำมะโนประชากรโดยประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำนโยบายและโครงการของรัฐโดยภาครัฐและองค์กรของรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง