รีเซต

นักอนุรักษ์ ชาวเมืองเก่าเชื้อสายเจ้าหลวงประกอบพิธีสู่ขวัญออมแฮง ร่วมใจติดตามฟื้นฟูบ้านเมืองแพร่

นักอนุรักษ์ ชาวเมืองเก่าเชื้อสายเจ้าหลวงประกอบพิธีสู่ขวัญออมแฮง ร่วมใจติดตามฟื้นฟูบ้านเมืองแพร่
77ข่าวเด็ด
5 กรกฎาคม 2563 ( 13:25 )
71
นักอนุรักษ์ ชาวเมืองเก่าเชื้อสายเจ้าหลวงประกอบพิธีสู่ขวัญออมแฮง ร่วมใจติดตามฟื้นฟูบ้านเมืองแพร่

เวลา14.00. น.วันที่ 4 กรกฎาคม กลุ่มอนุรักษ์เมืองเก่า ทาญาติเชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่และลูกหลานบรรพบุรุษที่เกี่ยวข้องกับบ้านโบราณ ที่ถูกรื้อ. ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญบรรพบุรุษมาร่วมรับรู้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ผู้สื่อสารถึงบรรพชนนำโดย นางดารา ยาร์ด. นายสามชาย พนมขวัญ นายบุญส่ง วงศ์วาร. และนางทองเพียร ธรรมชัย โดยมีคนในชุมชนและนักวิชาการด้านโบราณคดีรวม 50 คนร่วมในพิธี. หลังพิธีกรรมจบลงมีการเสวนาเรื่อง สำนึกรักบ้านเกิด โดยมีนักวิชาการ. ผู้อาวุโสในเมืองเก่าแพร่และคนรุ่นใหม่ร่วมเวทีอย่างคับคั้ง


นายธีรวุฒิ กล่อมแล้ว ประธานภาคีเครือข่ายอนุรักษ์เมืองเก่าแพร่ เปิดเผยว่า. เพียง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังรื้นบ้านเก่าบอมเบเบอม่า เกิดการรวมตัวกันของคนหลายกลุ่ม ทำงานกันอย่างเข้มข้นเพื่อพิทักษ์สมบัติล้ำค่าของท้องถิ่นไว้ วันนี้ได้จัดกิจกรรมบวงสรวง และ งานฮอมแรง ร่วมใจ เพื่อเปิดเวทีให้มีการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะเห็นความคืบหน้านำมาร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาอาคารบอมเบเบอร์ม่า สิ่งที่อยากเห็นคืออาคารบอมเบเบอร์ม่าฟื้นฟูขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม และมองเห็นความสำคัญของการรวมพลังทำงานร่วมกัน จนถือได้ว่าเป็นตัวแบบทำให้กระแสการอนุรักษ์โบราณสถานเกิดกระแสขึ้นทั่วประเทศ

สิ่งเหล่านี้เกิดจากประชาชนในพื้นที่ นักเคลื่อนไหว นักพัฒนามาร่วมตัวกันถือเป็นปรากฎการณ์ที่น่าสนใจทำให้กระแสแพร่กระจ่ายไปทั่วประเทศ ส่วนอาคารเก่า ๆ ในจังหวัดแพร่อายุเกินกว่า 100 ปีมีประวัติศาสตร์สำคัญอีกมาก จะนำไปสู่การอนุรักษ์ได้หรือไม่นายธีรวุฒิ. กล่าวด้วยว่า แพร่มีบ้านเก่ากว่า 100 หลัง กระแสดังกล่าวน่าจะนำไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวมคือการพัฒนารูปแบบของเมืองเก่าทั้งเมืองที่รัฐมองเห็น แต่ต้องอยู่ภายใต้การทำงานที่ต้องมีส่วนร่วมภาคประชาชน ที่ผ่านมาเราไม่มีมาตรการหรือแผนการขับเคลื่อนเมืองเก่าอย่างเป็นรูปธรรมเลย อย่างไรก็ตามกลุ่มยังคงดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์คือ หนึ่งส่งเสริมอนุรักษ์การพัฒนาเมืองเก่า 2 . ผลักดันให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจนถือเป็นต้นแบบการอนุรักษ์เมืองเราไม่อยากให้เป็นเพียงกระแสแล้วก็เลิกไป 3.การอนุรักษ์โบราณสถานหรือการพัฒนาใดใด ควรให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงจะทำให้การพัฒนาไม่ผิดเพี้ยน สิ่งที่ทำมาดีใจที่มีนักอนุรักษ์นักวิชาการและสื่อมวลชนให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศถือเป็นปรากฎการณ์ที่เป็น “แพร่โมเดล” ในการพัฒนาอนุรักษ์ให้ถือปฏิบัติได้ทุกที่


นายวุฒิไกร ผาทอง กลุ่มภูมิปัญญาผ้าเมืองแพร่ กล่าวว่า เรื่องเมืองเก่า และอาคารที่ถูกทุบทิ้ง เกิดเรื่องสองสามเรื่อง เรื่องคดีก็ดำเนินการสอบสวนไป ส่วนการฟื้นฟูก็ต้องมาช่วยกัน ให้กำลังใจคนทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปอย่าหยุดเพราะมีทั้งวัฒนธรรมและกฎหมายที่ตรวจสอบ ส่วนอาคารเก่าที่อยู่ในความดูแลของเอกชนและราชการ ควรนำเข้าไปสู่การพัฒนาแผนแม่บทอย่างจริงจัง การร่วมเวทีวันนี้เป็นการถ่ายทอดข้อมูลการทำงานให้ตรงกันและ ให้กำลังใจคนทุกฝ่าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์รื้อบ้านบอมเบเบอร์ม่า ผ่านไป 2 อาทิตย์ หลังเกิดเหตุคนทุกกลุ่มในจังหวัดแพร่ร่วมออกมาเคลื่อนไหวจนได้ผลมีการเร่งรัดให้ความสำคัญกับอาคารที่สูญเสียไปให้ฟื้นกลับมาใหม่ ที่เรียกว่า “บูรณะปฏิสังขร” เจ้าหน้าที่ทำทะเบียนไม้ทุกแผน บานประตูหน้าต่าง การฉลุลายโบราณถูกนำกลับมาอนุรักษ์อย่างดี พร้อมกับมีการดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.โบราณสถาน ซึ่งสังคมเมืองแพร่ยังต้องการมองเห็นการแก้ปัญหาทั้งระบบ ฟื้นฟูเมือง แพร่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ให้เป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง