รีเซต

การท่องเที่ยวภาคเหนือมาแรง ปี 66 ทะลุ 39 ล้านคน จากเมืองรองขยายตัว

การท่องเที่ยวภาคเหนือมาแรง ปี 66 ทะลุ 39 ล้านคน จากเมืองรองขยายตัว
TNN ช่อง16
19 มีนาคม 2567 ( 08:10 )
24
การท่องเที่ยวภาคเหนือมาแรง ปี 66 ทะลุ 39 ล้านคน จากเมืองรองขยายตัว

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ทั้ง 4 จังหวัดมี จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2562 หรือก่อนเกิดสถานการณ์ โควิด -19 ระบาด โดยในปี 2566 ภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากกว่า 39.4 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่า 34.8 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4.6 ล้านคน  เมื่อเปรียบเทียบปี 2562 พบว่า มีผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.65


รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่า สาเหตุที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นผลจากการท่องเที่ยวเมืองรองที่ขยายตัวถึงร้อยละ 15.95 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินมาตรการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระแสความนิยมในสังคมออนไลน์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเมืองรองที่ขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย ขยายตัวถึงร้อยละ 64.86 


รองลงมาคือ น่าน ขยายตัวร้อยละ64.61 และพะเยา ขยายตัวร้อยละ 53.59  ตามลำดับ ขณะที่การท่องเที่ยวในเมืองหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่ กลับหดตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 4.36 เนื่องมาจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่กระจายการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ มากขึ้น สำหรับในปี 2567 คาดว่าการท่องเที่ยวในภาคเหนือจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าจะมีผู้เยี่ยมเยือนไม่น้อยกว่า 45 ล้านคน


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บอกอีกว่า ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ ในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  มีหลายโครงการที่ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองสุขภาพดี เมืองแห่งชา-กาแฟ และเมืองแห่งกีฬา 


ขณะที่จังหวัดพะเยา จะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน ผลักดันการท่องเที่ยวสีขาว ที่สะดวกสะอาดปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและกีฬา


สำหรับจังหวัดน่านจะขับเคลื่อน การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกและ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนจังหวัดแพร่จะมีการพัฒนาเส้นทางการ ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดด้วย


ภาพจาก: AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง