กสทช. จับมือ 9 โอเปอเรเตอร์ ผุดศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

กสทช. จับมือ 9 โอเปอเรเตอร์ ผุดศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
ข่าวสด
14 ธันวาคม 2563 ( 16:51 )
24
กสทช. จับมือ 9 โอเปอเรเตอร์ ผุดศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม 9 ราย

 

ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม หรือ ทีทีซีเซิร์ท (TTC-CERT) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริการในด้านโทรคมนาคม

 

“เป็นการเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของทั้ง กสทช สทค และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้ง 9 ราย เห็นตรงกันว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในการจัดตั้งทีทีซีเซิร์ทเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์และทำแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถผู้ใช้บริการมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น”

 

โดยทีทีซีเซิร์ทได้รับทุนสนับสนุนในการจัดตั้งจาก กสทชตามพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ในการทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการให้บริการโทรคมนาคม ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในการบริการผู้ใช้งาน และยังเป็นการพัฒนากิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานในด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง