รีเซต

วันหยุดราชการ! ครม.เห็นชอบ "13 ตุลาคม" ของทุกปีเป็น วันนวมินทรมหาราช

วันหยุดราชการ! ครม.เห็นชอบ "13 ตุลาคม" ของทุกปีเป็น วันนวมินทรมหาราช
TNN ช่อง16
26 กันยายน 2566 ( 14:42 )
130
วันหยุดราชการ! ครม.เห็นชอบ "13 ตุลาคม" ของทุกปีเป็น วันนวมินทรมหาราช

ครม.เห็นชอบ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9  ของทุกปีเป็น “วันนวมินทรมหาราช” และ เป็นวันหยุดราชการประจำปี


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา


สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกับกระหม่อมให้กำหนดชื่อ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย


วันหยุดเดือนตุลาคม 2566


วันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
ภาพจาก TNN Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง