รีเซต

เตือนกลโกงคนใกล้ตัว "เซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์" แนะให้ทำแบบนี้? ทุกครั้ง

เตือนกลโกงคนใกล้ตัว "เซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์" แนะให้ทำแบบนี้? ทุกครั้ง
TNN ช่อง16
10 มีนาคม 2566 ( 12:49 )
92
เตือนกลโกงคนใกล้ตัว "เซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์" แนะให้ทำแบบนี้? ทุกครั้ง

ดีอีเอส เตือนกลโกงคนใกล้ตัว ระวังเซ็นเอกสารอาจเสียทรัพย์ และเป็นหนี้หมดตัว แนะให้ทำแบบนี้? ทุกครั้ง


จากกรณีที่มีประชาชนได้รับความเสียหายจากการไว้วางใจคนใกล้ตัวและมีการเซ็นเอกสารในการกู้หนี้ โดยที่ผู้เซ็นต์เอกสารไม่ได้ไตร่ตรองรายละเอียดของเอกสารก่อนลงนามเซ็นเอกสาร จนก่อให้เกิดการสูญเสียและเป็นหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้นนั้น 


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขอให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสาร ทั้งการเซ็นเอกสารในรูปแบบกระดาษ การเซ็นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิสก์ ที่เรียกว่า การเซ็นเอกสารด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และการเซ็นเอกสารด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารต่างๆอย่างรอบครอบก่อนการเซ็นเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันการโดนหลอกลวงให้เซ็นเอกสารที่ไม่ตรงกับรายละเอียดและเนื้อหาที่ท่านได้รับแจ้งก่อนการเซ็นเอกสาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น


นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและตระหนักรู้ของประชาชนในการเซ็นเอกสารต่างๆ อาทิ เอกสารการขอกู้เงิน เอกสารเซ็นค้ำประกัน เอกสารรับรองมรดก และเอกสารถอนเงินธนาคาร เป็นต้น ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเซ็นเอกสารต่างๆ ดีอีเอส ขอให้ท่านตรวจสอบเอกสาร อ่านและทบทวนเอกสารให้เข้าใจก่อนจะเซ็นเอกสาร หรือพิมพ์ลายนิ้วมือทุกครั้ง แม้ว่าบุคคลที่นำเอกสารมาให้ท่านเซ็นจะเป็นญาติสนิท หรือ คนใกล้ชิด 


เนื่องจากหากมีผู้ไม่หวังดีกับท่านให้เซ็นเอกสารที่มีรายละเอียดไม่ตรงกับที่แจ้งด้วยปากเปล่า หรือแจ้งรายละเอียดเพียงเล็กน้อยแล้วท่านได้เซ็นเอกสารเพราะความไว้ใจ อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายและทรัพย์สินกับตัวท่านได้ ดังตัวอย่าง ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้เสียหายโดนน้องชายแท้ๆหลอกว่า กู้ธนาคารได้แต่น้องชายแอบปลอมสเตตเมนต์ไปยื่นกู้ 1.2 ล้านบาท และน้องชายบอกพี่ชายว่า กู้เงินแค่ 100,000 บาทโดยได้เงินมา 80,000 บาท สุดท้ายโดนแบก์ฟ้องยึดบ้าน กำลังขายทอดตลาด 


แถมโดนกองปราบดำเนินคดีใช้เอกสารปลอมกู้เงิน ชีวิตไปต่อไม่ได้ ต้องรับผิดชอบหนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อขึ้น หรือกรณีการแบ่งทรัพย์สินมรดกในครอบครัว หากผู้ไม่หวังดีในครอบครัวต้องการที่จะหลอกลวงบุคคลภายในบ้านโดยให้ทุกคนเซ็นเอกสาร แต่ไม่ใส่รายละเอียดของการเซ็นเอกสาร สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำทุกคนในครอบครัวเสียทรัพย์สินมรดกให้กับบุคคลที่ไม่หวังดีในครอบครัวที่นำเอกสารให้ทุกคนเซ็นเอกสารโดยไม่แจ้งรายละเอียดใดๆ ได้ เนื่องจาก ผู้ไม่หวังดีสามารถที่จะพิมพ์ใส่รายละเอียดละรายการทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นมรดกในเอกสารหลังจากที่มีการเซ็นเอกสารของทุกคนแล้ว อาจส่งผลให้มรดกของครอบครัว จะตกไปยังผู้ไม่หวังดีเพียงคนเดียวได้ เป็นต้น


ดีอีเอส มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เราเฝ้าระวังรวมถึงตรวจสอบการกระทำใดๆที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัว และป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด และพบสิ่งผิดปรกติท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน โทร 1212 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://facebook.com/DESMonitorที่มา รัฐบาล

แฟ้มภาพ AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง