TrueID

ก.พาณิชย์ประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง เปิดแผนเชิงรุก-บุกตลาดต่างประเทศ

ก.พาณิชย์ประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง เปิดแผนเชิงรุก-บุกตลาดต่างประเทศ
TNN ช่อง16
23 ตุลาคม 2564 ( 14:50 )
22
ก.พาณิชย์ประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง เปิดแผนเชิงรุก-บุกตลาดต่างประเทศ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดสัปดาห์นี้ จะเป็นภารกิจ ประกาศยุทธศาสตร์มันสำปะหลังปี 2564-2567 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. นายจุรินทร์ จะเป็นประธานนำขับเคลื่อนเรื่องนี้ทุกภาคส่วน kick off ที่จังหวัดนครราชสีมา
นางมัลลิกา ระบุว่า ยุทธศาสตร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน นอกเหนือจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรซึ่งทำมา 2 ปีและเดินหน้าต่อในปีที่ 3 โดยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กว่า 520,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มันสำปะหลังแปรรูป ก็เป็นพืชหลักที่มีผลต่อรายได้ของประเทศเนื่องจากมีความต้องการของตลาดและมูลค่าการส่งออกสูงต่อเนื่อง ดังนั้นเรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ภายใต้"วิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด" ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต


" นายจุรินทร์ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพิ่มจีดีพีประเทศ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ นำเกษตรกรและทีมพาณิชย์ทีมเกษตรจับมือสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกต่อไป "ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว 


นางมัลลิกา กล่าวว่า อย่างไรก็ตามพื้นที่ ปลูกมันสำปะหลัง ทั่วประเทศกว่า 50 จังหวัด จำนวนเกษตรกร 520,000 กว่าครัวเรือน สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่ผ่านมาประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกิน 100 ตันต่อครัวเรือนและไม่ซ้ำแปลง และมีมาตรการเสริมรองรับเพื่อยกระดับราคาและหากราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันไว้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง โครงการนี้ประสบความสำเร็จและช่วยเหลือเกษตรกรได้ดี และเป็นหนึ่งในจำนวนพืช 5 ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจในโครงการยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง