รีเซต

นับหนึ่งไฟลิ่ง ’PTC’ จ่อเข้าเอ็มเอไอปีนี้

นับหนึ่งไฟลิ่ง ’PTC’ จ่อเข้าเอ็มเอไอปีนี้
ทันหุ้น
12 มกราคม 2565 ( 14:29 )
69
นับหนึ่งไฟลิ่ง ’PTC’ จ่อเข้าเอ็มเอไอปีนี้

ทันหุ้น - ‘บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น’ หรือ PTC ผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงก.ล.ต.ไฟเขียวเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอภายในปีนี้

 

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบไฟลิ่ง) และแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

** ลงสนามเทรดmai

ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ในปีนี้

 

ทั้งนี้ บมจ.พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไป ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

“ปัจจุบัน PTC อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiโดยอยู่ระหว่างพิจารณาเวลาที่เหมาะสมในการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้ร่วมจัดจำหน่าย รวมถึงประกาศราคาเสนอขาย IPO พร้อมกำหนดวันเปิดจองซื้อหุ้นให้แก่นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้น IPO ได้รับทราบ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตร่วมกัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมพลังงานให้กับประเทศ” นายวรชาติ กล่าว

 

** ธุรกิจคลังน้ำมัน

นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ PTC เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ภายใต้การนำเสนอแนวคิดของการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ในประเทศ เพื่อให้บริการรับ เก็บ ผสม และจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สถานีบริการน้ำมัน โดยมีลักษณะการให้บริการ ดังนี้ 1) บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล โดยมีการให้บริการที่คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่จังหวัดขอนแก่น (“คลังขอนแก่น”) และคลังน้ำมันเชื้อพลิงที่จังหวัดศรีสะเกษ (“คลังศรีสะเกษ”) และ 2) บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเริ่มให้บริการที่คลังน้ำมันศรีสะเกษ

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง