รีเซต

PTC ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

PTC ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai
TNN Wealth
2 กันยายน 2564 ( 18:39 )
293
PTC ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 110 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai

ข่าววันนี้ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.83% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 


โดยวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างจุดรับน้ำมันทางรถไฟที่คลังน้ำมัน, ใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 


สำหรับผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการรับ เก็บและจ่ายน้ำมันในปี 61 จากคลังน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่นเพียงแห่งเดียว 161.97 ล้าน ต่อมาในปี 62 บริษัทมีรายได้ 176.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.19% เมื่อเทียบกับปี 61 

 


และปี 63 บริษัทฯ มีรายได้ 253.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.29% โดยช่วงปี 62-63 รายได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดคลังศรีสะเกษในเดือน ก.ค. 62

 


กำไรสุทธิในปี 61-63 เท่ากับ 75.42 ล้านบาท, 55.43 ล้านบาท และ 111.06 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 45.68%, 31.28%, 43.76% ตามลำดับ

 


ช่วง 6 เดือนแรก ปี 64 บริษัทมีรายได้ 118.34 ล้านบาท ลดลง 2.23% ตามการลดลงของยอดจำหน่ายน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 


ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 55.32 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 46.65% โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.17% ถึงแม้รายได้ลดลงแต่ก็ยังเป็นอัตราลดลงต่ำกว่าต้นทุนบริการ ค่าใช้บริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลง

 


ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท มีทุนจดทะเบียน 205 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 150 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น และภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO จะทำให้บริษัทจะมีทุนชำระครบจำนวน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง