รีเซต

ประกันสังคม ติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประกันสังคม ติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2566 ( 15:00 )
57
ประกันสังคม ติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ประกันตน ประกันสังคม ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตามหน่วยงานบริการภาครัฐ/สถานพยาบาลตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าภายหลังเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมายังคงพบผู้ติดเชื้อมีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ แม้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นและให้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเรื่องดังกล่าว 

สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนกาiเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกัน ดังนี้

1.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษา ณ หน่วยงานบริการภาครัฐ/สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.ผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ในกรณีฉุกเฉินผู้ประกันตน หรือสถานพยาบาลสามารถยื่นเบิกค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉุกเฉิน 72 ชั่วโมง 

ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา สำหรับกรณีผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมีอาการเข้าเกณฑ์วิกฤต (สีแดง) เช่น มีอาการหอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบรุนแรง อ่อนเพลีย ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคม่า มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 สามารถใช้สิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่เข้ารักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคม มีความมุ่งมั่นรักษามาตรฐานของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้ประกันตน โดยยึดหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคมข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก TNN ONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง