รีเซต

ม.33 เข้าใจใช้สิทธิ "เงินชราภาพ" ได้เท่าไหร่? เช็กได้ที่ไหน?

ม.33 เข้าใจใช้สิทธิ "เงินชราภาพ" ได้เท่าไหร่? เช็กได้ที่ไหน?
TrueID
25 พฤศจิกายน 2564 ( 09:56 )
1.5K
ม.33 เข้าใจใช้สิทธิ "เงินชราภาพ" ได้เท่าไหร่? เช็กได้ที่ไหน?

รู้ไหมว่าเงินประกันสังคมที่จ่ายกันอยู่ทุก ๆ เดือน ส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้ออมยามเกษียณด้วยนะ  หรือที่เรียกกันว่า บำเหน็จและบำนาญชราภาพ นั่นเอง แล้วอยากรู้ไหมว่าจะใช้สิทธิประโยชน์จากส่วนนี้ได้เมื่อไหร่ และคิดเป็นจำนวนกันยังไง อยากรู้ TrueID นำรายละเอียดมาให้แล้ว

“เงินชราภาพ” คือ เงินที่ผู้ประกันสังคมมาตรา 33  ที่เกษียณอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว สามารถขอรับสิทธิเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญกรณีชราภาพ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพที่ตนเองออมไว้

 

 

เงินบำเหน็จ

- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันที่จ่ายให้ประกันสังคม

- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีเท่ากับเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

 

เงินบำนาญ

- กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้น สุดลง

- กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญชรา ให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน

**ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ขั้นตอนการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ

1.ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th ของสํานักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลให้ครบ

2.สํานักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้

3.ผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสํานักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นการลดการใช้กระดาษ 

4.หากยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ให้รีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีชราภาพ

5.หากเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพไว้แล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ยื่นขอรับประโยชน์ทางไปรษณีย์หรือนํามายื่นด้วยตนเองที่ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

 

วิธีเช็คยอดเงินสะสม "ประกันสังคม" 

ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 39 หรือ 40 ในระบบประกันสังคม โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินสะสมของตนเองได้ พร้อมกับคำนวณเงินชราภาพผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม 

 

1.เข้าสู่ระบบผู้ประกันสังคม / สมัครสมาชิก

2.เลือกเมนู "ผู้ประกันตน"

3.เลือก "ข้อมูลการส่งเงินสมทบ"

4.เลือกปีต่างๆ

 

 

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง