TrueID

วันนี้วันอะไร วันรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขา ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม

วันนี้วันอะไร วันรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขา ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม
TNN ช่อง16
7 ธันวาคม 2564 ( 16:13 )
68
วันนี้วันอะไร วันรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขา ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม

วันรำลึกถึงวัฒนธรรมชาวเขาตรงกับวันที่ 11 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันภูเขาสากล (International Mountain Day) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขาทั่วโลกที่ปรากฎในชุมชนแบบดั้งเดิม ซึ่งมีธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในการแสวงบุญ พิธีการและการบูชาทางศาสนา


ภูเขา ถือเป็นแหล่งของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดการผลิดออกออกผลรวมทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ ซึ่งได้รับความเคารพว่าเป็นบ้านของเทพเจ้านับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในช่วงเวลาที่แห้งแล้ง โดยชาวคิคูยูในประเทศเคนยาต้องเผชิญกับความอดอยากแห้งแล้งและต้องร้องขอฝนจากเทพเจ้าไง ส่วนชาวอินคาในประเทศเปรูมีการสร้างวัดบนยอดเขาที่สูงที่สุดเหนือยอดเขาอินดีสมากกว่า 6,000 เมตร และในประเทศจีนมีหมู่บ้านที่อุทิศวัดของหมู่บ้านให้กับเทพเจ้าแห่งภูเขาท้องถิ่นที่ดูแลเมฆและฝน


โดยสัดส่วนขนาดใหญ่ของชนส่วนน้อยของโลกอาศัยอยู่ในบริเวณภูเขา ในขณะที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนจำนวนน้อย แต่ก็มีคนกลุ่มใหญ่อาศัยอยู่ด้วย เช่น ชาวแคชัวในเทือกเขาแอนดีสและชาวแอมฮาราในเอธิโอเปีย อย่างไรก็ตาม จากการรังสรรค์ของธรรมชาติที่ทำให้พวกเขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและห่างไกลจากผู้คนได้ช่วยทำให้วัฒนธรรมอันหลากหลายของชาวเขายังคงอยู่และไม่ถูกทำลายไปตามกาลเวลา


ทั้งนี้ ชาวเขาทั่วโลกได้มีบทบาทสำคัญในการจัดการระบบนิเวศน์ของพวกเขาตลอดศตวรรษที่ผ่านมา โดยได้พัฒนาระบบการใช้ดินที่ไม่เหมือนใคร แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ของชาวเขาซึ่งมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครและร่ำรวยในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ


ที่มาข้อมูล : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ www.masci.or.th

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง