รีเซต

คลัง ยัน คนละครึ่ง-เที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสียภาษี

คลัง ยัน คนละครึ่ง-เที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสียภาษี
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 19:46 )
176
คลัง ยัน คนละครึ่ง-เที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องเสียภาษี

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสข่าวว่าผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 15 ล้านคน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,500 บาท และผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้รับสนับสนุนค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าอี-วอเชอร์จากรัฐบาล จะต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น  ไม่เป็นความจริง
น.ส.กุลยา เนื่องจากตามมติ ครม. ได้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดังกล่าว โดยระบุว่า ประชาชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์เงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการคนละครึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ได้รับการเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เช่นกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : คลัง เล็งชง ครม. เว้นภาษีเงินได้ปชช.ได้สิทธิคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน เพราะถือเป็นรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง