รีเซต

นายกฯ เตรียมไปภูเก็ต 19 เมษายน ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจร

นายกฯ เตรียมไปภูเก็ต 19 เมษายน ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจร
TNN ช่อง16
17 เมษายน 2567 ( 19:02 )
31
นายกฯ เตรียมไปภูเก็ต 19 เมษายน ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจร

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ และโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 


พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด-หนี้นอกระบบ-ตลาดนัดแก้หนี้-บ่อนการพนัน-การพนันออนไลน์-มาเฟียต่างประเทศ การกวดขันร้านจำหน่ายสุราที่คล้ายสถานบริการ การกวดขันปัญหายางพารา การลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ


โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะตรวจราชการ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้


เวลาประมาณ 09.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยในเวลาประมาณ 10.30 น. ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 


1) ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (ทางแนวใหม่และสะพานยกระดับเชื่อมต่อสนามบิน) 


2) ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (ทางแนวเดิมช่วงขยายคอขวดเป็น 4 ช่องจราจร) 


3) โครงการทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) 


4) โครงการสะพานสารสินแห่งใหม่ ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปรับฟังรายงานสรุปโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับ ทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) ตอนบ้านเมืองใหม่ - แยกเข้าสนามบิน ระหว่างกม.18+850 - กม.20+800 ณ บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 


เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีไปรับฟังรายงานสรุปโครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ ณ พื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต


จากนั้นในช่วงบ่าย ณ อาคารชัยจินดา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายกรัฐมนตรีติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจในพื้นที่ ประกอบด้วย 


1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 


2) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ-ตลาดนัดแก้หนี้ 


3) การแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ และมาเฟียต่างประเทศ 


4) การกวดขันร้านจำหน่ายสุราที่คล้ายสถานบริการ 


5) การกวดขันปัญหายางพาราและลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน 


6) การแก้ไขปัญหาที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจ


ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพื้นที่โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (แยกท่าเรือ) บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังรายงานสรุปโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (ทางเลี่ยงเมือง) (แยกท่าเรือ) ก่อนเดินทางไปยังจุดปิดทางแยกเกาะแก้ว และจุดกลับหน้าไทวัสดุ บนทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อทดลองแก้ไขปัญหาจราจรในปัจจุบัน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 16.40 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มาและภาพจาก รัฐบาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง