รีเซต

'ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2566' บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท ตำแหน่งไหนได้ - ไม่ได้ เช็กที่นี่

'ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2566'  บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท ตำแหน่งไหนได้ - ไม่ได้ เช็กที่นี่
TNN ช่อง16
28 พฤศจิกายน 2566 ( 14:42 )
129
'ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2566'  บรรจุใหม่เริ่ม 1.8 หมื่นบาท ตำแหน่งไหนได้ - ไม่ได้ เช็กที่นี่

ความคืบหน้าการ ‘ขึ้นเดือนข้าราชการปี 2566’ ล่าสุด  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ในอัตรา 10% โดยข้าราชการบรรจุใหม่มีอัตราเงินเดือน 18,000 บาท


วันนี้ ( 28 พ.ย. 66)  นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยรายละเอียดว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จะปรับขึ้นในอัตรา 10% เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มในปีงบประมาณ 2567-2568 แคาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้


สำหรับเงื่อนไขการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบนี้  ‘จะปรับขึ้นเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่’ ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 10%  เพื่อให้ปีที่ 2 ของการทำงานคือ ปี 2568 ข้าราชการบรรจุใหม่ จะมีเงินเดือนแตะ 18,000 บาท แต่ในระหว่างรอการปรับฐานขึ้นเงินเดือนขึ้น ในช่วงนี้จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้าไปก่อน แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น กรมบัญชีกลางจะกลับไปพิจารณารายละเอียดมาเสนอ ครม.อีกครั้ง


ข้าราชการได้รับการบรรจุแล้วเงินเดือนขึ้นหรือไม่ ? 


กลุ่มข้าราชการที่บรรจุเข้ามาก่อน 1-2 ปี ที่การปรับฐานเงินเดือนใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนั้น จะมีการพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ให้มากขึ้นกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เงินเดือน 18,000 บาท เล็กน้อย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเดิมที่เพิ่งเข้ามาก่อนหน้าไม่นานและข้าราชการบรรจุใหม่ด้วย


ข้าราชการระดับใดได้ปรับเงินเดือนขึ้นบ้าง ? 


มีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่จบปริญญาตรี แล้วบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ไปถึงแค่ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับซี 8 ส่วนระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการในระดับซี 9 จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน เพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงอยู่แล้ว การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้จะไม่เกี่ยวโยงไปถึงกลุ่มข้าราชการบำนาญ เพราะเป็นในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่เป็นหลัก


นายดนุชา กล่าวเพิ่มเติมถึงวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการปรับเงินเดือนข้าราชการนั้น สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่า ต้องใช้งบประมาณหลัก 5,000-6,000 ล้านบาท ในปี 2567 จากงบกลาง ซึ่งถือเป็นวงเงินไม่มาก เพราะมีเวลาเหลืออีกประมาณ 5 เดือนเท่านั้น ส่วนปีงบประมาณ 2568 คาดว่าจะใช้งบประมาณในหลักหมื่นล้านบาท


อัตราเงินเดือนข้าราชการปัจจุบันก่อนครม. มีมติปรับขึ้นเงินเดือนมีดังต่อไปนี้  


เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป


ขั้นต่ำ


-ระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท

-ระดับชำนาญงาน 10,190 บาท

-ระดับอาวุโส 15,410 บาท

-ระดับทักษะพิเศษ 48,220 บาท


ขั้นสูง


-ระดับปฏิบัติงาน 21,010 บาท

-ระดับชำนาญงาน 38,750 บาท

-ระดับอาวุโส 54,820 บาท

-ระดับทักษะพิเศษ 69,040 บาท


เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ


ขั้นต่ำชั่วคราว


-ระดับปฏิบัติการ 7,140 บาท

-ระดับชำนาญการ 13,160 บาท

-ระดับชำนาญการพิเศษ 19,860 บาท

-ระดับเชี่ยวชาญ 24,400 บาท

-ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980 บาท


ขั้นต่ำ


-ระดับปฏิบัติการ 8,340 บาท

-ระดับชำนาญการ 15,050 บาท

-ระดับชำนาญการพิเศษ 22,140 บาท

-ระดับเชี่ยวชาญ 31,400 บาท

-ระดับทรงคุณวุฒิ 43,810 บาท


ขั้นสูง


-ระดับปฏิบัติการ 26,900 บาท

-ระดับชำนาญการ 43,600 บาท

-ระดับชำนาญการพิเศษ 58,390 บาท

-ระดับเชี่ยวชาญ 69,040 บาท

-ระดับทรงคุณวุฒิ 76,800 บาท


เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ


ขั้นต่ำชั่วคราว


-ระดับต้น 19,860 บาท

-ระดับสูง 24,400 บาท


ขั้นต่ำ


-ระดับต้น 26,660 บาท

-ระดับสูง 32,850 บาท


ขั้นสูง


-ระดับต้น 59,500 บาท

-ระดับสูง 70,360 บาท


เงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร


ขั้นต่ำชั่วคราว


-ระดับต้น 24,400 บาท

-ระดับสูง 29,980 บาท


ขั้นต่ำ


-ระดับต้น 51,140 บาท

-ระดับสูง 56,380 บาท


ขั้นสูง


-ระดับต้น 74,320 บาท

-ระดับสูง 76,800 บาท


ภาพ:  Getty image 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง