รีเซต

กาง 3 แผนงานรับมือภัยธรรมชาติ ลดผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก

กาง 3 แผนงานรับมือภัยธรรมชาติ ลดผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก
TNN ช่อง16
22 พฤษภาคม 2567 ( 12:57 )
กาง 3 แผนงานรับมือภัยธรรมชาติ ลดผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก

วันนี้ (22 พ.ค. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการคาดการณ์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิด และห่วงใยประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก


พร้อมทั้งได้สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร็วที่สุด


ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม จะมีปริมาณและการกระจายของฝนน้อยและส่งผลให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ และในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยสูง ซึ่งส่งผลให้ฝนตกหนัก สภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้กำหนดร่างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2567 ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่


1.การป้องกันและเตรียมความพร้อม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการน้ำ การสำรองเมล็ดพันธุ์ เสบียงอาหารสัตว์ และเครื่องจักรและเครื่องมือ การสร้างความเข้าใจกับความเสี่ยง

2.การเผชิญเหตุและการหยุดยั้งความเสียหาย เช่น การเร่งระบายน้ำ การสนับสนุนเรือตรวจการและเจ้าหน้าที่

3.การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม อาทิ การสำรวจและประเมินความเสียหาย การจัดหน่วยเคลื่อนที่ การบำบัดน้ำเสีย และการปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562


พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา ควบคู่กับการตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดจนกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชนในช่วงฤดูฝน


"นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์ช่วงการเปลี่ยนผ่านทางสภาพอากาศ ห่วงใยประชาชนและเกษตรกรทั่วไทยในช่วงฤดูฝน สั่งการให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรหากเกิดภัยธรรมชาติในหน้าฝน รวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมได้ทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น" นายชัย กล่าว


ภาพจากAFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง