รีเซต

เริ่มแล้ว มาตรการเปิดประเทศ 'ท่าอากาศยานภูเก็ต' รับผู้โดยสารต่างประเทศ วันแรก 4,482 คน

เริ่มแล้ว มาตรการเปิดประเทศ 'ท่าอากาศยานภูเก็ต' รับผู้โดยสารต่างประเทศ วันแรก 4,482 คน
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 12:48 )
21
เริ่มแล้ว มาตรการเปิดประเทศ 'ท่าอากาศยานภูเก็ต' รับผู้โดยสารต่างประเทศ วันแรก 4,482 คน

วันที่ 1 พ.ค. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ ของการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเที่ยวบินแรกเป็นของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 842 เส้นทางบิน โดฮา-ภูเก็ต จำนวนผู้โดยสาร 324 คน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก ณ บริเวณขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

 

 

โดยผู้โดยสาร First Flight ตามมาตรการเปิดประเทศ 1 พ.ค. 65 มาถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 06.55 น. ผู้โดยสาร 324 คน ใช้เวลาในการผ่านด่านควบคุมโรค ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และพบตัวแทนโรงแรม หรือเดินทางต่อด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่ง ผู้โดยสารกลุ่มแรก ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 17 นาที และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

สายการบินระหว่างประเทศ 21 สายการบิน เฉลี่ยขาเข้า วันละ 30 ไฟลท์ ผู้โดยสารขาเข้าวันนี้จำนวน 4,482 คนสำหรับในเดือน พฤษภาคม 2565 มีสายการบินยืนยัน เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยประมาณ 27 เที่ยวบินต่อวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง