รีเซต

สำรวจพบชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ 1 ใน 5 เผชิญ 'การเลือกปฏิบัติ'

สำรวจพบชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ 1 ใน 5 เผชิญ 'การเลือกปฏิบัติ'
Xinhua
6 กันยายน 2566 ( 13:15 )
50
สำรวจพบชาวต่างชาติในเกาหลีใต้ 1 ใน 5 เผชิญ 'การเลือกปฏิบัติ'

โซล, 6 ก.ย. (ซินหัว) -- วันพุธ (6 ก.ย.) สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เผยผลสำรวจระบุว่า ชาวต่างชาติ 1 ใน 5 ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เผชิญกับการเลือกปฏิบัติ ทว่าร้อยละ 80 รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในเกาหลีใต้ผลสำรวจชี้ว่าในหมู่ชาวต่างชาติที่เคยอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อย่างน้อยหนึ่งปี ร้อยละ 19.7 เคยถูกเลือกปฏิบัติ โดยมักเผชิญการเลือกปฏิบัติที่ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และที่ทำงาน มากกว่าที่โรงเรียน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรสาธารณะผู้ตอบแบบสำรวจประมาณร้อยละ 40.8 กล่าวว่าพวกเขา "พอใจมาก" กับชีวิตความเป็นอยู่ในเกาหลีใต้ ขณะร้อยละ 39.6 รู้สึก "พอใจเล็กน้อย"นอกจากนั้น ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 43.4 เลือกให้อุปสรรคทางภาษาเป็นสิ่งยากลำบากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ ตามมาด้วยความโดดเดี่ยว (ร้อยละ 28.8) และความแตกต่างทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 27.8)อนึ่ง ผลสำรวจข้างต้นมาจากการสำรวจชาวต่างชาติ 25,000 คน ในปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีชาวต่างชาติพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ราว 1.75 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง