สมุทรปราการหนักมาก! ติดเกือบพันคน ดับ 14 ราย เศร้า 'โควิด' คร่ายายวัย 90

สมุทรปราการหนักมาก! ติดเกือบพันคน ดับ 14 ราย เศร้า 'โควิด' คร่ายายวัย 90
ข่าวสด
15 กรกฎาคม 2564 ( 15:42 )
14
สมุทรปราการหนักมาก! ติดเกือบพันคน ดับ 14 ราย เศร้า 'โควิด' คร่ายายวัย 90

 

สมุทรปราการหนักมาก! ติดเกือบพันคน อำเภอเมืองหนักสุด บางพลีก็น่าห่วง ดับ 14 ราย สะสมเกือบ 250 รายแล้ว เศร้า 'โควิด' คร่ายายวัย 90

 

 

วันที่ 15 ก.ค.64 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ โดยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 846 ราย อยู่ในพื้นที่ 670 ราย แบ่งเป็น อ.เมือง 293 ราย อ.บางบ่อ 5 ราย อ.บางพลี 178 ราย อ.พระประแดง 98 ราย อ.พระสมุทรฯ 41 ราย อ.บางเสาธง 55 ราย ส่วนอีก 176 รายรับมารักษาใน จ.สมุทรปราการ

 

 

ซึ่งวันนี้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รายที่ 1 เพศชาย อายุ 50 ปี โรคประจำตัว หลอดเลือดสมอง, รายที่ 2 เพศชาย อายุ 74 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน /ความดันโลหิตสูง, รายที่ 3 เพศชาย อายุ 57 ปี โรคประจำตัว -, รายที่ 4 เพศหญิง อายุ 71 ปี โรคประจำตัว มะเร็งปากมดลูก, รายที่ 5 เพศหญิง อายุ 54 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดหัวใจ, รายที่ 6 เพศหญิง อายุ 74 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรือรังระยะ 4

 

 

รายที่ 7 เพศหญิง อายุ 90 ปี โรคประจำตัว มะเร็งปากมดลูก, รายที่ 8 เพศชาย อายุ 86 ปี โรคประจำตัว -, รายที่ 9 เพศชาย อายุ 55 ปี โรคประจำตัว เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง, รายที่ 10 เพศหญิง อายุ 42 ปี โรคประจำตัว -, รายที่ 11 เพศชาย อายุ 68 ปี โรคประจำตัว -, รายที่ 12 เพศชาย อายุ 54 ปี โรคประจำตัว -, รายที่ 13 เพศชาย อายุ 87 ปี โรคประจำตัว - และรายที่ 14 เพศชาย อายุ 59 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง