เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่ว กทม.ปี2564

เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่ว กทม.ปี2564
TNN ช่อง16
14 ตุลาคม 2564 ( 16:20 )
56
เช็กที่นี่! รายชื่อโรงพยาบาลเครือประกันสังคมทั่ว กทม.ปี2564

หลายคนที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมอาจยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลในเครือสำนักงานประกันสังคมมีที่ไหนบ้าง วันนี้ TNN ขอนำรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมทั่ว กทม.ปี 2564 มาให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อสามารถเข้ารับสิทธิกันได้ทันที


รายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม กรุงเทพมหานคร มีที่ไหนบ้าง


1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

2. โรงพยาบาลกลาง

3. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

5. โรงพยาบาลตากสิน 

6. โรงพยาบาลตำรวจ

7. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

8. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9. โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า

10. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

11. โรงพยาบาลราชวิถี

12. โรงพยาบาลรามาธิบดี

13. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

14. โรงพยาบาลเลิดสิน

15. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

16. โรงพยาบาลศิริราช

17. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่มเกล้า

18. โรงพยาบาลสิรินธร

19. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

20. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กล้วยน้ำไท

21. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

22. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

23. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

24. นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

25. นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

26. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

27. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

28. โรงพยาบาลบางไผ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

29. โรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

30. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

31. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4 

32. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 

33. โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

34. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ พีเอ็มจี 

35. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เพชรเกษม

36. โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

37. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา

38. มเหสักข์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

39. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

40. โรงพยาบาลมิชชั่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่  

41. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ

42. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว

43.  วิภารามโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

44. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์

45. โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหมโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

46. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

47. โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 


ทั้งหมดนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน โดยสามารถเช็กสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตราได้ที่นี่

เช็กประกันสังคมมาตรา 33 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กประกันสังคมมาตรา 39 ได้สิทธิอะไรบ้าง

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้สิทธิอะไรบ้าง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง