รีเซต

ทิวทัศน์ 'เมืองโบราณเจียวเหอ' แหล่งมรดกโลกในซินเจียง

ทิวทัศน์ 'เมืองโบราณเจียวเหอ' แหล่งมรดกโลกในซินเจียง
Xinhua
12 สิงหาคม 2566 ( 18:12 )
99
ทิวทัศน์ 'เมืองโบราณเจียวเหอ' แหล่งมรดกโลกในซินเจียง

ถู่หลู่ฟาน, 12 ส.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมทิวทัศน์ "เมืองโบราณเจียวเหอ" บริเวณเชิงเขาตอนใต้ของภูเขาเทียนซานฝั่งตะวันออก เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยที่นี่ถือเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและขนาดใหญ่ในสภาพดีที่สุดในโลกเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางสายไหมโบราณในอดีตกาล จัดอยู่ในหมวดคุ้มครองวัตถุทางวัฒนธรรมระดับชาติ ชุดที่ 1 เมื่อปี 1961 และจัดอยู่ในบัญชีมรดกโลกอันเป็นส่วนหนึ่งของ "เส้นทางสายไหม: เครือข่ายเส้นทางของระเบียงฉางอัน-เทียนซาน" เมื่อปี 2014(บันทึกภาพวันที่ 11 ส.ค. 2023)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง