ครม.ปรับโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงิน-ขยายเวลาถึง 30 พ.ย.64

ครม.ปรับโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงิน-ขยายเวลาถึง 30 พ.ย.64
TNN ช่อง16
20 กรกฎาคม 2564 ( 16:06 )
65
ครม.ปรับโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงิน-ขยายเวลาถึง 30 พ.ย.64

วันนี้ (20 ก.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับการสนับสนุน e-Voucher จากเดิมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

 

เพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน โดยยังจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

 

และได้ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการจากเดิมที่ไม่เกิน  4 ล้านคน เป็นไม่เกิน 1.4 ล้านคน ทำให้กรอบวงเงินโครงการ ลดลงจาก 28,000 ล้านบาท เป็น 9,800 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18,200 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คาดการณ์ว่า จากการประกาศข้อกำหนดของ ศบค.ที่ผ่านมา ซึ่งให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศ เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 20.00 น. และเปิดให้เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าต้องปิดชั่วคราว จึงมีผลให้อาจจะมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลง จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อความเหมาะสมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง