รีเซต

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายผ่านเป๋าตังวันแรก 1 ก.ย.65 เช็ค! วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 ต้องใช้จ่ายอย่างไร เพื่อกันแอปเป๋าตังล่ม

"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายผ่านเป๋าตังวันแรก 1 ก.ย.65 เช็ค! วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 ต้องใช้จ่ายอย่างไร เพื่อกันแอปเป๋าตังล่ม
Ingonn
1 กันยายน 2565 ( 08:00 )
8K
2
"คนละครึ่งเฟส 5" เริ่มใช้จ่ายผ่านเป๋าตังวันแรก 1 ก.ย.65 เช็ค! วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 ต้องใช้จ่ายอย่างไร เพื่อกันแอปเป๋าตังล่ม

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ล่าสุด คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งผู้มีสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรก 14 ก.ย.65 หากเลยกำหนดจะถูกตัดสิทธิ และคนละครึ่งรายเดิมไม่ได้เข้าร่วมอัตโนมัติ ต้องกดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปฯ เป๋าตังก่อนซึ่ง "ยังกดได้ทุกวัน"

 

ใช้จ่ายอย่างไร เพื่อกัน "แอปเป๋าตังล่ม"

สำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันแรกจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในส่วนของประชาชนที่จะเติมเงินคนละครึ่งเฟส 5 เข้า G-Wallet สามารถเตรียมโอนเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ส่วนประชาชนที่จะใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. ทั้งนี้ ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้ 

 

ข้อควรระวังการถูกตัดสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

  1. สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว ต้องใช้จ่ายในเฟส 5 ครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 65 จึงจะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดโครงการ

  2. ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 เป็นครั้งแรก ต้องใช้จ่ายครั้งแรก ภายใน 22.59 น. ของวันที่ 14 ก.ย. 65 หรือภายใน 14 วันเช่นกัน นับจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิตามระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิทันที

 

วิธียืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5

ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิคนละครึ่ง เฟส 5 สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 และมีแอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินต่อไป 

 

ตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 สามารถตรวจสอบสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. นี้ เวลา 06.00 - 22.00 น. และยืนยันสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตังได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 มิฉะนั้นสิทธิจะถูกตัด

 

โดยธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางให้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 สามารถตรวจสอบและยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 5 โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 5 เฉพาะรายเดิมที่เคยใช้สิทธิเฟส 4 เท่านั้น ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  2. กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ แล้วเลือกแถบสีเขีว "สำหรับผู้เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส4" 
  3. กดรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอมโครงการ
  4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13หลัก และเบอร์โทรที่ผูกไว้กับแอปเปาตัง ให้ครบ และกดปุ่มยืนยัน
  5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มยืนยัน
  6. ระบบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ "ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส5"

 

 

 

 

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เช่นกัน และจะเริ่มใช้จ่ายได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง