รีเซต

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ห้ามซื้อ-ขายสินค้าอะไรบ้าง ต้องใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ก่อน 14 ก.ย. 65 เท่านั้น!

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ห้ามซื้อ-ขายสินค้าอะไรบ้าง ต้องใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ก่อน 14 ก.ย. 65 เท่านั้น!
Ingonn
26 สิงหาคม 2565 ( 09:21 )
268
เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ห้ามซื้อ-ขายสินค้าอะไรบ้าง ต้องใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5" ก่อน 14 ก.ย. 65 เท่านั้น!

อัปเดต ข่าวคนละครึ่งเฟส 5 คลัง เตือนประชาชนรายเก่าและรายใหม่ ที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 รีบใช้จ่ายก่อนวันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อรักษาสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 โดยต้องกดยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 และห้ามใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ซื้อ-ขายสินค้า บางชนิด มีอะไรบ้าง เช็คด่วน!

 

กระทรวงการคลัง เตือนประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังยังสามารถกดยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 สำเร็จแล้ว ก็จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เช่นกัน โดยประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิก่อนวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

 

สำหรับประชาชนรายใหม่ฯ ที่ได้รับการแจ้งยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จะต้องใช้จ่ายผ่านเป๋าตังภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อความแจ้งยืนยันสิทธิ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ 

 

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ห้ามซื้อ-ขายอะไรบ้าง

ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส รัฐจะสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

ทั้งนี้ ในการใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 5"จะต้องเป็นการจ่ายเงินระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือผู้ให้บริการแบบพบหน้า (face-to-face) เท่านั้น และจะต้องไม่มีกระบวนการใด ๆ ที่รองรับการซื้อขายที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังกำหนด เช่น การนำ QR Code ไปคัดลอกส่งต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อสแกนจ่ายเงิน เป็นต้น

 

เช็คสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ใช้ได้เมื่อไหร่

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนผ่านแล้ว จะได้รับวงเงินตลอดโครงการจำนวน 800 บาท สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท โดยรัฐจะช่วยสนับสนุน 50% ของราคาสินค้าและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65 


ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 แล้ว จะต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. หากเลยวันเวลาตามที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิทันที 

 

ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 5 วันไหน

ผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส4 มาแล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมเฟส 5 ผ่านแอปเป๋าตังได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ใหม่

ผู้ที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สามารถยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยจะต้องใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ในการซื้อสินค้าหรือบริการภายใต้โครงการสิทธิคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5"

  1. กดแถบแบนเนอร์ (Banner) โครงการคนละครึ่ง ที่ปรากฏในหน้า g-Wallet ของแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ตั้งแต่ เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวัน

  2. ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 โดยขอให้ประชาชนอ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5 เมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วและยอมรับตามเงื่อนไขสามารถกดที่แถบ “ยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ”

 

ตรวจสอบสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่ง เฟส 4 สามารถตรวจสอบสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 5 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. นี้ เวลา 06.00 - 22.00 น. และยืนยันสิทธิผ่านแอปฯเป๋าตังได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 มิฉะนั้นสิทธิจะถูกตัด

 

โดยธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางให้รายเดิมที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 สามารถตรวจสอบและยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 5 โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันสิทธิเข้าร่วมคนละครึ่ง เฟส 5 เฉพาะรายเดิมที่เคยใช้สิทธิเฟส 4 เท่านั้น ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  2. กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ แล้วเลือกแถบสีเขีว "สำหรับผู้เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง เฟส4" 
  3. กดรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอมโครงการ
  4. กรอกเลขบัตรประชาชน 13หลัก และเบอร์โทรที่ผูกไว้กับแอปเปาตัง ให้ครบ และกดปุ่มยืนยัน
  5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มยืนยัน
  6. ระบบแสดงผลตรวจสอบสิทธิ "ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส5"

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล www.คนละครึ่ง.com

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง