จีนเผยความก้าวหน้า 'เศรษฐกิจ-สังคม' ประจำปี 2020

จีนเผยความก้าวหน้า 'เศรษฐกิจ-สังคม' ประจำปี 2020
Xinhua Thai
1 มีนาคม 2564 ( 14:37 )
22
จีนเผยความก้าวหน้า 'เศรษฐกิจ-สังคม' ประจำปี 2020

ปักกิ่ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- ส่องสถิติตัวเลขและข้อเท็จจริงของ "เศรษฐกิจจีน" ประจำปี 2020 ซึ่งปิดฉากอย่างมีเสถียรภาพ แม้เผชิญสารพัดความท้าทายจากโรคระบาด รวมถึงสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศ โดยจีนถือเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่มีการเติบโตเชิงบวกในห้วงปีแห่งโรคระบาดใหญ่

 

-- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 101.6 ล้านล้านหยวน (ราว 477.52 ล้านล้านบาท) ในปี 2020 โดยไตรมาสแรกหดตัวร้อยละ 6.8 ไตรมาสสองขยายตัวร้อยละ 3.2 ไตรมาสสามฟื้นตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.9  และไตรมาสสี่ดีดตัวเป็นร้อยละ 6.5 ทำให้จีนเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่มีการเติบโตเชิงบวกด้วยรูปแบบตัววี (V)

-- แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิครองสัดส่วนร้อยละ 54.5 ของจีดีพี

-- ตำแหน่งงานใหม่ในพื้นที่เมืองตลอดปีรวมอยู่ที่ 11.86 ล้านอัตรา โดยอัตราการว่างงานในพื้นที่เมืองจากการสำรวจอยู่ที่ร้อยละ 5.2 เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020

-- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อหลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบปีต่อปี และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลงร้อยละ 1.8

-- ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนขยายตัวเป็น 3.2165 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 97.45 ล้านล้านบาท) เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020 และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ 6.8974 หยวน แข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.02 จากปีก่อนหน้า

-- จีนช่วยคนยากไร้ในชนบทที่เหลืออยู่ 5.51 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจนในปี 2020

-- รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงต่อหัวของชาวชนบทในพื้นที่ยากจนอยู่ที่ 12,588 หยวน (ราว 57,900 บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบปีต่อปี

-- ร้อยละ 59.9 ของ 337 เมืองที่อยู่ระหว่างเฝ้าติดตาม มีคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

-- ผลผลิตธัญพืชของจีนในปี 2020 สูงเกือบ 6.7 แสนล้านกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 5.65 พันล้านกิโลกรัม หรือร้อยละ 0.9 จากปีก่อนหน้า

-- การนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งหมดของจีนในปี 2020 ขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 32.16 ล้านล้านหยวน (ราว 151.15 ล้านล้านบาท)

-- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ใช้งานจริงในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2020 ขยายตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านหยวน (ราว 4.7 ล้านล้านบาท)

-- งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เป็นกว่า 2.44 ล้านล้านหยวน (ราว 11.47 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจีดีพี

-- จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานหรือจรวดขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 35 ครั้ง ซึ่งรวมถึงยานสำรวจฉางเอ๋อ-5 (Chang'e-5) ของจีน สามารถนำตัวอย่างจากดวงจันทร์กลับมายังโลก

อนึ่ง สถิติตัวเลขและข้อเท็จจริงข้างต้นเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เมื่อวันอาทิตย์ (28 ก.พ.) ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง