รีเซต

ชาวนาจีนอุทิศตนปกป้อง 'กำแพงเมืองจีน' ในเหอเป่ย

ชาวนาจีนอุทิศตนปกป้อง 'กำแพงเมืองจีน' ในเหอเป่ย
Xinhua
11 พฤศจิกายน 2565 ( 19:16 )
24
ชาวนาจีนอุทิศตนปกป้อง 'กำแพงเมืองจีน' ในเหอเป่ย

สือเจียจวง, 11 พ.ย. (ซินหัว) -- จางลี่หัว เกษตรกรจีนผู้อาศัยในหมู่บ้านหม่าจิ่งจื่อ เมืองเชียนอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน ได้ทุ่มเทแรงกายและใจอุทิศตนเพื่อปกป้องกำแพงเมืองจีนเป็นเวลานาน 12 ปี

หมู่บ้านดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองจีนส่วนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) เป็นระยะทางยาว 3 กิโลเมตร โดยจางทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและปฏิบัติงานลาดตระเวนและปกป้องกำแพงเมืองจีนส่วนนี้มาตั้งแต่ปี 2010

จางได้ลาดตระเวนกำแพงเมืองจีนส่วนข้างต้นทุกๆ 2-3 วัน นับตั้งแต่นั้นมา พร้อมทั้งเก็บขยะและวัชพืช ตรวจสอบอิฐ และกระตุ้นเตือนนักท่องเที่ยวและคนเลี้ยงสัตว์ให้ร่วมกันอนุรักษ์กำแพงเมืองจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง