กูเกิลตั้งกองทุนมูลค่า3ล้านดอลล์ ต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

กูเกิลตั้งกองทุนมูลค่า3ล้านดอลล์ ต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
มติชน
21 มกราคม 2564 ( 11:29 )
29
กูเกิลตั้งกองทุนมูลค่า3ล้านดอลล์ ต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

Google News Initiative (GNI) ประกาศจัดตั้งกองทุนต้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยกูเกิล (Google) จะมอบเงินทุนให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ

 

ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ (misinformation) ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคอยแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ขณะนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง (fact check) เกือบ 10,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรากฏขึ้นให้เห็นในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google

 

หลังจากที่มีการเปิดตัวของวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน (immunization) หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการสานต่อความพยายามในการจัดการกับข่าวลวงเกี่ยวกับโควิด-19 Google News Initiative (GNI) จึงได้เปิดตัวกองทุนเปิดมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชื่อว่า COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดๆ เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

 

ในขณะที่การแพร่ระบาดของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ นั้นถูกใช้กับประชากรบางกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งการศึกษาค้นคว้าบางชิ้นได้ค้นพบด้วยว่าผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดนั้นมักไม่ใช่กลุ่มคนที่พยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ตนเองได้รับ

 

ด้วยเหตุผลนี้ กูเกิลจึงจัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อรับสมัครโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายจะช่วยให้ผู้ใช้หันมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนที่ตกเป็นเป้าหมายของข่าวปลอมเหล่านั้น

โดยกูเกิลจะมีทีมงานคัดเลือกโครงการที่สมัครเข้ามา และมีคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายสถาบัน เช่น นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ทีมทางการแพทย์ รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลก มาช่วยกันพิจารณาและคัดเลือกให้ทุนกับโครงการนี้

 

กองทุนเปิดนี้เป็นการต่อยอดจากการสนับสนุนของ Google News Initiative (GNI) ในการต่อสู้กับการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนเมษายนและเดือนธันวาคมของปีที่แล้ว ซึ่งกูเกิล คาดว่าโครงการที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยที่ GNI สนับสนุนอยู่ เกี่ยวกับรูปแบบ หัวข้อข่าว และแหล่งข่าวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อสู้กับข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

 

กองทุน COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยผู้สมัครต้องมีการอธิบายแผนงานอย่างละเอียด พร้อมด้วยแผนการทำงาน และข้อมูลด้านงบประมาณผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ผู้สมัครทุกรายต้องมีประวัติด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านนี้ และโครงการที่สมัครเข้ามาต้องพร้อมเริ่มงานโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 เมษายนนี้ และจะต้องแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง