รีเซต

ตัวแทนเวทีทิฟฟานี่ ชี้ Binary gender system คือรากเหง้าปัญหาความไม่เท่าเทียม

ตัวแทนเวทีทิฟฟานี่ ชี้ Binary gender system  คือรากเหง้าปัญหาความไม่เท่าเทียม
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2566 ( 20:31 )
44
ตัวแทนเวทีทิฟฟานี่ ชี้ Binary gender system  คือรากเหง้าปัญหาความไม่เท่าเทียม

ตัวแทนเวทีทิฟฟานี่เปิด speech กระเทาะสังคมในงานกระทรวง พม.ชี้ Binary gender system คือรากเหง้าปัญหาความไม่เท่าเทียม อีกก้าว เข้าใกล้ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ที่เราต้องก้าวไปด้วยกัน


เป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับ  ซึ่งเป็นก้าวแรกของผลจากการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBTQA+ ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ประเด็นความเท่าเทียมกันเป็นสาระสำคัญของการประกวด Miss Tiffany’s Universe มาตลอด 25 ปี


ผู้เข้าประกวด Miss Tiffany 25th ทั้ง 30 คน ได้มีโอกาสร่วมงานใหญ่ระดับประเทศ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “หลักสูตรการยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศ” จากความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในงานนี้ กองประกวดทิฟฟานี่ส่งตัวแทนหมายเลข 21 ‘กล้า’ พลกฤต เทพนามวงค์ ขึ้นกล่าวปราศรัยเพื่อตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสำคัญให้กับ LGBTQA+ Community ผ่านเรื่องราวความรุนแรง การตีตรา และการเลือกปฏิบัติที่เหล่า LGBTQA+ ได้พบเจอ พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงคือ


-    ความไม่เท่าเทียมกันส่งผลถึงความรุนแรง ซึ่งมี 3 แบบหลักๆ 

1.    ความรุนแรงทางกายและใจ : เป็นความรุนแรงที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศ สตรี เด็ก ทุกคนก็ต่างมีโอกาสตกอยู่ในความรุนแรงนี้

2.    ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง : กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน ถือเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข

3.    ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม : ความเชื่อต่างๆที่ยึดถือปฏิบัติ อาทิ ลูกชายคนโตมีหน้าที่สืบสกุล ผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง ผู้ชายควรเป็นผู้นำ โลกมีเพียงสองเพศคือชายและหญิง เป็นต้น


-    ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมส่งผลต่อความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายและสังคมที่ยังมีความเชื่อในทางนี้ก็จะส่งผลให้ประเทศเกิดกฎหมายที่ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่ม LGBTQA+ Community แต่เป็นทุกเพศทุกวัยก็จะได้รับผลกระทบซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม


-    Binary gender system หรือการแบ่งมนุษย์ออกเป็นหญิงและชายเท่านั้น เป็นระบบเพศที่มีอำนาจในการครอบงำความคิดและชี้นำผู้คนที่เป็นรากเหง้าของปัญหาความไม่เทียมของเพศทางเลือกในปัจจุบัน ซึ่งความเชื่อนี้ส่งผลต่อการออกกฎหมายต่างๆ เป็นโครงสร้างที่บูดเบี้ยวมาอย่างยาวนาน 


-    หนทางการแก้ปัญหาต้องหยั่งลึกและครอบคลุมทุกมิติ หรือการใช้แนวทาง Triple A  

    Awareness:  สร้างการรับรู้ว่าโลกไม่ได้มีเพียงหญิงและชาย ทุกคนคือมนุษย์ ไม่มี Binary gender system 

    Active: ต้องกระตุ้นให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเช่นการสนับสนุน พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม อย่างเป็นรูปธรรม

    Action: ต้องมีการกระทำ กล่าวคือ การนำองค์ความรู้ ข้อมูลการรับรู้ร่วมกันของสังคมและผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาปฏิบัติ เพื่อหวังผลในความเป็นจริงตามที่ได้วางแผน กรอบแนวทางเอาไว้


ชมคลิปคำปราศรัยเต็มๆ ของ ‘กล้า’ พลกฤต เทพนามวงค์ ตัวแทนผู้เข้าประกวด Miss Tiffany 25th ได้ที่ https://fb.watch/p3D4i__xjW/


 

กำหนดการประกวด

7 มกราคม 2567 – การประกวดรอบความสามารถพิเศษ

14 มกราคม 2567 – การประกวดรอบการเต้นรำ

20 มกราคม 2567 - การแข่งขันโต้วาทีเชิงไหวพริบและการคิดวิเคราะห์

29 มกราคม 2567 – “The Future Is Yours” Fashion show

2 กุมภาพันธ์ 2567 – การประกวดรอบพรีลิมินารี่ ประกวดชุดราตรีและชุดว่ายน้ำ

4 กุมภาพันธ์ 2567 – การประกวด Miss Tiffany 25th รอบไฟนอล


โดยสองรอบพิเศษกับพรีลิมินารี่และรอบไฟนอล สามารถรับชมที่โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ผ่านทาง www.tiffany-show.co.th/booking หรือรับชมสดๆ ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.ticketmelon.com ###


ร่วมติดตามการประกวด “Miss Tiffany: The Future is yours” และให้กำลังใจสาวงามทั้ง 30 คน ได้ที่

Facebook: @MissTiffanyUniverse

YouTube: Miss Tiffany’s Universe

Instagram: @misstiffanyuniverse

TikTok: @MissTiffany.Official

#MTU25th

#MissTiffany

#MissTiffanysUniverse

#MTU25thTheFutureIsYours

#โลกใหม่ที่คุณนิยาม

#เพราะความฝันของฉันคือ

#MarriageEqualityThailand 

#LoveWinsThailand


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ยินดีให้บริการข้อมูลเพิ่มเติมที่:

ชลวรรณ เต้ 089-780-9948 Line: taywongin

บูรณี ต้น 099-419-6324 อีเมล webster.saman@gmail.com


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง