รีเซต

บอร์ด CBG ไฟเขียวปันผลอีก 0.50 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ. ทั้งปี 66 จ่าย 0.90 บาท

บอร์ด CBG ไฟเขียวปันผลอีก 0.50 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ. ทั้งปี 66 จ่าย 0.90 บาท
ทันหุ้น
16 กุมภาพันธ์ 2567 ( 19:22 )
34
บอร์ด CBG ไฟเขียวปันผลอีก 0.50 บาท ขึ้น XD 29 ก.พ. ทั้งปี 66 จ่าย 0.90 บาท

#CBG #ทันหุ้น-บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ CBG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานเดือน ก.ค.-ธ.ค.2566 จำนวนหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท อนึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลดำเนินงานเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2566 จำนวนหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 400 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2566 เท่ากับ 900 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 0.90 บาท 

 

โดยการจ่ายเงินปันผลในงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2566 จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 ก.พ. 2567 จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 มี.ค. 2567 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พ.ค. 2567 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เม.ย. 2567 เวลา 14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง