รีเซต

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่
TNN ช่อง16
14 มิถุนายน 2565 ( 14:20 )
52
ผลเลือกตั้งส.ก. ประกาศรับรองครบทุกเขตแล้ว เช็กรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศรับรองผลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1 คน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 45 คนไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันนี้ 14 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพิ่มเติม  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ราย ซึ่งครบทั้ง 50 เขตเลือกตั้งแล้ว

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

ประกาศผลการเลือกตั้งส.ก.เพิ่มเติม จำนวน 5 ราย

1. เขตพญาไท นายพีรพล กนกวลัย 

2. เขตห้วยขวาง นายประพฤทธิ์ หาญกิจจะกุล

3. เขตดินแดง นางอนงค์ เพชรทัต 

4. เขตสายไหม น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี 

5. เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ 

รายชื่อผลการเลือกตั้งส.ก. ทั้งหมด 50 เขต มีดังนี้
ข้อมูลจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง