รีเซต

จุดความร้อนในไทยวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งประเทศ 1,532 จุด กาญจนบุรีพบสูงสุด

จุดความร้อนในไทยวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งประเทศ 1,532 จุด กาญจนบุรีพบสูงสุด
TNN ช่อง16
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 13:14 )
30
จุดความร้อนในไทยวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งประเทศ 1,532 จุด กาญจนบุรีพบสูงสุด

GISTDA เผยข้อมูลจุดความร้อนในไทยวันนี้  21 กุมภาพันธ์ 2567 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,532 จุด จังหวัดกาญจนบุรีพบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,532 จุด 


ข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 671 จุด ตามด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 340 จุด พื้นที่เกษตร 232 จุด  พื้นที่เขต สปก. 163  จุด แหล่งชุมชนและอื่นๆ 115 จุด  และพื้นที่ริมทางหลวง 11 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 211 จุด


ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่พม่า 1,485 จุด ตามด้วย ลาว 851 จุด ลาว 833 จุด  และเวียดนาม 595 จุด


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่
ข้อมูลและภาพจาก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง