กระทรวงเกษตรฯ ส่งตัวแทนรับฟังข้อเสนอขอชะลอประกาศห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย

กระทรวงเกษตรฯ ส่งตัวแทนรับฟังข้อเสนอขอชะลอประกาศห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย
มติชน
21 สิงหาคม 2563 ( 13:56 )
20
กระทรวงเกษตรฯ ส่งตัวแทนรับฟังข้อเสนอขอชะลอประกาศห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย

กระทรวงเกษตรฯ ส่งตัวแทนรับฟังข้อเสนอขอชะลอประกาศห้ามใช้ 2 วัตถุอันตราย

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้มอบหมายให้ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการฯเป็นประธานการประชุมกับกลุ่มเครือข่ายคนรักแม่กลองโดยมีนายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร น.ส. ทิพวรรณ เกิดศิริ ผอ.กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตร และ นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผอ.สกร. ร่วมประชุมหารือด้วย เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง นำโดย นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร และเกษตรกรจำนวน 100 คน ยื่นหนังสือขอเข้าพบ รมว.กษ. มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ

 

 

1. เพื่อขอนำเสนอข้อมูลชุดใหม่ เรื่อง สารพาราควอต และ สารคลอร์ไพรีฟอส ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และเหตุผลความจำเป็นในการให้ชะลอการยกเลิก ในระหว่างที่ยังไม่มีสารอื่นมาทดแทน

2. ขอปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับเกษตรกร ที่ได้ความเดือดร้อนจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย

 

ประกาศยกเลิกการใช้ 2 สาร และสั่งให้ส่งคืนตามกำหนด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับ

นายธนา ชีรวินิจ รับจะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอโดยเร็ว ผู้นำกลุ่มได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง เวลา 10.45 น.ทางกลุ่มเดินทางต่อไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง