รีเซต

GLOBALink : นานาประเทศค้านการแทรกแซง 'กิจการภายในจีน'

GLOBALink : นานาประเทศค้านการแทรกแซง 'กิจการภายในจีน'
Xinhua
18 มิถุนายน 2565 ( 12:15 )
54
GLOBALink : นานาประเทศค้านการแทรกแซง 'กิจการภายในจีน'

เจนีวา, 18 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (14 มิ.ย.) กลุ่มประเทศจำนวนหนึ่งกล่าวว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับซินเจียง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน และทิเบตนั้นเป็นกิจการภายในของจีน พร้อมแสดงท่าทีคัดค้านการหยิบยกสิทธิมนุษยชนมาเป็นประเด็นทางการเมือง การปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน และการแทรกแซงกิจการภายในของจีนภายใต้คำอ้างด้านสิทธิมนุษยชน

 

ตัวแทนจากคิวบาอ่านแถลงการณ์ร่วมในนาม 69 ประเทศข้ามภูมิภาค ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 50 ระบุว่าการเคารพในอธิปไตย ความเป็นอิสระและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐอธิปไตย ถือเป็นบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานที่กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ"เรายืนยันว่าทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ยึดมั่นในหลักความเป็นสากล ความเป็นกลาง ความเที่ยงธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนเคารพสิทธิประชาชนแต่ละรัฐในการเลือกหนทางการพัฒนาอย่างอิสระตามเงื่อนไขประเทศของตน" แถลงการณ์ร่วมระบุแถลงการณ์ร่วมเสริมว่านานาประเทศควรปฏิบัติกับสิทธิมนุษยชนทั้งหมดอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะสิทธิในการพัฒนา"ทุกวันนี้มนุษยชาติเผชิญความท้าทายนานัปการ ซึ่งรวมถึงการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ประชาคมระหว่างประเทศจึงควรยึดมั่นในพหุภาคี เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและการประสานงาน และร่วมกันรับมือความท้าทายระดับโลก ผลักดันสันติภาพและการพัฒนาโลก รวมถึงส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน" แถลงการณ์ร่วมกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง