TrueID

IRPC มอบน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปนสถานทั่วประเทศ

IRPC มอบน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปนสถานทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
15 กรกฎาคม 2564 ( 18:32 )
17
IRPC มอบน้ำมันเชื้อเพลิงฌาปนสถานทั่วประเทศ


นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักพุทธศาสนาฯ กระจายให้วัดทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนเชื้อเพลิงฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น


ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะโรงกลั่นผู้ผลิตน้ำมันมาตรฐานสูงรายหนึ่งของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนในยามทุกข์ยาก ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชนและศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยในระยะแรกจะให้ความช่วยเหลือวัดในเขตที่มีการระบาดสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จำนวน 145 วัด ในวงเงิน 1 ล้านบาท จากนั้นจะทยอยขยายพื้นที่ทั่วประเทศ ตามสถานการณ์ต่อไป
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก บางวัดจึงต้องรับฌาปนกิจจำนวนหลายรายต่อวัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้แต่ละวัดขาดปัจจัย ทั้งในเรื่องเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ การบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิง  ของ IRPC จึงถือเป็นกุศลมากในการช่วยญาติของผู้ประสบภัยจากโควิด-19  โดยสำนักพุทธฯ จะกระจายไปยัง  วัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 


อย่างไรก็ตาม IRPC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และฌาปนกิจสถาน และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ  เพื่อส่วนรวมและขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง