รีเซต

สิทธิประกันสังคมรีบด่วน! โค้งสุดท้ายทำฟันฟรี 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิประกันสังคมรีบด่วน! โค้งสุดท้ายทำฟันฟรี 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย
TNN ช่อง16
4 ธันวาคม 2565 ( 15:56 )
193
สิทธิประกันสังคมรีบด่วน! โค้งสุดท้ายทำฟันฟรี 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

วันนี้ ( 4 ธ.ค. 65 )กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิทำฟันฟรี 900 บาทต่อปี โดยไม่ต้องไม่ต้องสำรองจ่าย สิทธิทำฟันนี้ เป็นแบบปีต่อปีเท่านั้น สามารถใช้บริการทันตกรรมเกี่ยวกับการถอนฟัน/อุดฟัน/ขูดหินปูน/ผ่าฟันคุด ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2565 

สำหรับการใช้สิทธิประกันสังคมรับบริการทันตกรรม มีดังนี้

1.ถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ในไม่เกิน 900 บาท/ปี

2.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท หากจำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3.ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก 1)ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม) 2)ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์  สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : รัชดา ธนาดิเรก

ภาพจาก  :  AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง