รีเซต

งานสร้าง 'สถานีรถไฟอวี้หลินเหนือ' 1 ใน 7 จุดเชื่อมทางม้าเหล็กเร็วสูง

งานสร้าง 'สถานีรถไฟอวี้หลินเหนือ' 1 ใน 7 จุดเชื่อมทางม้าเหล็กเร็วสูง
Xinhua
14 สิงหาคม 2565 ( 11:51 )
42
งานสร้าง 'สถานีรถไฟอวี้หลินเหนือ' 1 ใน 7 จุดเชื่อมทางม้าเหล็กเร็วสูง

อวี้หลิน, 14 ส.ค. (ซินหัว) -- ชมความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟอวี้หลินเหนือ ในเมืองอวี้หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 49,975 ตารางเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสถานีตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายหนานหนิง-อวี้หลิน ที่มาพร้อมความเร็วออกแบบ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง