รีเซต

จีนเพิ่มเงื่อนไขการรับมือโรคระบาดในสถานพยาบาล

จีนเพิ่มเงื่อนไขการรับมือโรคระบาดในสถานพยาบาล
Xinhua Thai
17 กันยายน 2563 ( 18:14 )
15
จีนเพิ่มเงื่อนไขการรับมือโรคระบาดในสถานพยาบาล

ปักกิ่ง, 17 ก.ย. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) เจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนกล่าวว่ากฎระเบียบฉบับปรับปรุงใหม่ของจีนเกี่ยวกับสถานพยาบาลควบรวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับโรคระบาด

 

เจ้าหน้าที่กล่าวในงานแถลงข่าวว่ากฎระเบียบใหม่กำหนดให้สถานพยาบาลต้องจัดทำแผนรับมือเหตุฉุกเฉินต่อภัยธรรมชาติ เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยสาธารณะ และอื่นๆ โดยอิงจากประสบการณ์ที่ได้รับในการต่อสู้กับโควิด-19กฎระเบียบดังกล่าวกำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่จำเป็น และการฝึกซ้อมตามปกติสำหรับเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลด้วยทางกระทรวงจะสานต่อมาตรการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างกลไกรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อนึ่ง กฎระเบียบฉบับแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง