จีนปลูก 'พืชทนแล้ง-ทนเค็ม' พัฒนาสิ่งแวดล้อม-เพิ่มรายได้คนเลี้ยงอูฐ

จีนปลูก 'พืชทนแล้ง-ทนเค็ม' พัฒนาสิ่งแวดล้อม-เพิ่มรายได้คนเลี้ยงอูฐ
Xinhua Thai
25 ธันวาคม 2563 ( 16:33 )
19
จีนปลูก 'พืชทนแล้ง-ทนเค็ม' พัฒนาสิ่งแวดล้อม-เพิ่มรายได้คนเลี้ยงอูฐ

อุรุมชี, 25 ธ.ค. (ซินหัว) -- โครงการเลี้ยงอูฐในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ช่วยเพิ่มรายได้ของคนเลี้ยงสัตว์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของทุ่งหญ้าในทะเลทรายในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจี๋มู่ไหน่นั้น มีการเลี้ยงอูฐมากกว่า 1600 ตัวในดินแดนทะเลทรายคนเลี้ยงอูฐคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่า "ทุกเดือนผมจะได้เงินเดือน 3,000 หยวน (ประมาณ 13,800 บาท) และยังได้โบนัสจากการรีดนมอูฐด้วย ทำให้ผมมีรายได้รวม 4,000 หยวน (ประมาณ 18,500 บาท) ต่อเดือนด้านผู้รับผิดชอบโครงการให้สัมภาษณ์ว่า "เราได้ปลูกพืชที่มีคุณสมบัติทั้งทนแล้งและทนเค็ม เพื่อป้องกันผลกระทบจากลมและทราย ทั้งยังเป็นอาหารสำหรับอูฐได้ด้วย"จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวทั้งสิ้น 1026 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง