รีเซต

ปภ.ร่วม ทบ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ประจำการภาคเหนือ ร่วมหนุนปฏิบัติแก้ไฟป่าในพื้นที่

ปภ.ร่วม ทบ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ประจำการภาคเหนือ ร่วมหนุนปฏิบัติแก้ไฟป่าในพื้นที่
มติชน
22 มีนาคม 2565 ( 12:08 )
25
ปภ.ร่วม ทบ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ประจำการภาคเหนือ ร่วมหนุนปฏิบัติแก้ไฟป่าในพื้นที่

ข่าววันนี้ (22 มี.ค.65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกองทัพบก ส่งเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA-32 พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เข้าประจำการ ณ พล.ร.7 ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมสั่งการศูนย์ ปภ.เขต ภาคเหนือระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย เพื่อเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยจากการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ตอนบนของประเทศ พบว่าภาคเหนือ 17 จังหวัด มีจำนวนการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 20 มี.ค. 65 จำนวน 15,716 จุด (ข้อมูลวันที่ 21 มี.ค.65) โดยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 6,757 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4,594 จุด พื้นที่เกษตร 2,172 จุด พื้นที่เขต สปก. 1,370 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 749 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 74 จุด ซึ่งการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้จัดทีมประเมินสถานการณ์ติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก โดยเฉพาะการมอนิเตอร์ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ตามวงรอบ การรายงานข้อมูลดาวเทียมของ GISTDA เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ และเสริมประสิทธิภาพการติดตามข้อมูลและการบัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยในวันนี้ ปภ.ได้ร่วมกับกองทัพบกจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 1 ลำ พร้อมด้วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) เข้าประจำการ ณ พล.ร.7 ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยจะปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เพื่อสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล

 

 

ขณะที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าภาคพื้นดินและการแก้ไขปัญหาหมอกควัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในภาคเหนือ อาทิ ชุดยานยนต์ดับเพลิง (LUF60)รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 10,000 ลิตร และชุดเครื่องจักรกลด้านไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดย ปภ. ได้ประสานการปฏิบัติการผ่านกลไกของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานข้อมูลการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากพบเห็นสถานการณ์ไฟป่าหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าหมอกควันสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Official Line ‘ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784’ โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM หรือ โทร.สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานดำเนินการต่อไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง