คาราบาวมอบวิตามินซี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์

คาราบาวมอบวิตามินซี  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2564 ( 17:04 )
9
คาราบาวมอบวิตามินซี  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคลากรทางการแพทย์

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และน.ส.กนกกร ใจชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด มอบเครื่องดื่มวิตามินซี “วู้ดดี้ ซี+ ล็อค”   ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางปะกง  


สำหรับโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบโดยนายแพทย์สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา รับมอบโดย นางสาวพรทิพย์ มิ่งเจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา  และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบโดย น.ส.หัฎฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์  หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   


อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีตัวเลขสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยในวงกว้างอย่างรวด เร็ว  ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสียสละความปลอดภัยส่วนตัว และต้องทำงานอย่างเหน็ดเนื่อยเนื่องจากมีผู้ป่วยและ ผู้ที่เดือดร้อนมาติดต่อขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งสนับ

สนุน การทำงานเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤติการณ์นี้

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง