TrueID

วันนี้วันอะไร วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม

วันนี้วันอะไร วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม
TNN ช่อง16
14 ตุลาคม 2564 ( 14:15 )
50
วันนี้วันอะไร วันออกพรรษา ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม

วันออกพรรษา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ซึ่งมีความหมายว่า พระภิกษุทั้งหลายทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน โดยมีคำกล่าวปวารณาเป็นภาษาบาลีว่า “สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ วาปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัส์มันโต อะนุกัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฎิกะริสสามิ” ซึ่งแปลว่า “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยได้เห็นหรือได้ฟังก็ตาม ขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วย เมื่อกระผมมองเห็นแล้ว จักประพฤติตัวเสียเลยใหม่ให้ดี”


วันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณี

ที่มาภาพ : AFP


กิจกรรมที่ทำในวันออกพรรษามีอะไรบ้าง


1. การตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นการทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ โดยจะทำกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือ 1 วันหลังจากวันออกพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมตักบาตรด้วย ข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน ที่ทำจากข้าวเหนียวและห่อด้วยใบมะพร้าวไว้เป็นหางยาวเพื่อโยนใส่บาตร


2. พิธีทอดกฐิน เป็นพิธีที่ชาวบ้านจะนำจีวรใหม่มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบ 3 เดือน โดยนิยมทำหลังจากออกพรรษาแล้ว 1 เดือน


3. พิธีทอดผ้าป่า มีประวัติมาจากในอดีตกาล เมื่อยังมิได้ให้พระสงฆ์รับจีวรจากชาวบ้าน พระภิกษุสงฆ์จึงต้องเก็บผ้าที่ทิ้งแล้ว เช่น ผ้าเปรอะเปื้อนหรือผ้าห่อศพนำมาทำความสะอาดและย้อมสีทำเป็นจีวร สบง แต่ด้วยความที่ชาวบ้านรู้สึกเห็นใจจึงนำผ้ามาถวาย แต่เนื่องจากยังไม่อนุญาตให้รับโดยตรง จึงต้องนำผ้าไปทอดทิ้งไว้ ณ จุดต่างๆ เช่น ตามป่าข้างทางหรือข้างทางเดิน เมื่อพระภิกษุสงฆ์มาพบจึงนำมาทำเป็นจีวร สบง จึงเป็นที่มาของการทอดผ้าป่า


4. พิธีเทศน์มหาชาติ ถือเป็นพิธีที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบทอดมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวทั้ง 13 กัณฑ์ครบแล้วจะได้บุญกุศลแรง ซึ่งการเทศน์มหาชาติจะทำในช่วงหลังออกพรรษาและหลังทอดกฐิน


ทั้งนี้ วันออกพรรษาถือเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์สามารถว่ากล่าวตักเตือนกัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกันปฏิบัติตนตามแนวทางการปวารณาของพระภิกษุสงฆ์ได้ คือการยอมรับการว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยใจที่บริสุทธิ์ โดย สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังได้จัดกิจกรรมอย่างอื่น เช่น จัดกิจกรรมทอดกฐิน หลังออกพรรษาแล้ว 1 เดือนอีกด้วย


ที่มาข้อมูล : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง