รีเซต

วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?

วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?
TNN ช่อง16
28 ตุลาคม 2566 ( 11:11 )
96
วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่?

29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม เช็กข้อกฎหมายทำได้หรือไม่ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร


วันออกพรรษา 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 วันออกพรรษา เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีชื่อเรียกว่าวันปวารณา หรือวันมหาปวารณา คือ วันพระใหญ่ที่สิ้นสุดการจำพรรษาครบ 3 เดือนแห่งพระสงฆ์ในพุทธศาสนา ตรงกับปฏิทินจันทรคติ 15 ค่ำเดือน 11 มีจุดประสงค์เพื่อให้เพื่อนพระภิกษุ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต หรือกล่าวได้ว่าคือการตอบคำถามข้อสงสัย และวิจารณ์พระสงฆ์สำหรับการปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น


วันออกพรรษาขายเหล้าได้ไหม 


ทั้งนี้ เนื่องจาก วันออกพรรษา ของทุกปี เป็นวันพระใหญ่ ได้มีการขอความร่วมมือร้านค้า สถานประกอบการ ร้านอาหาร งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ประกาศ ระบุว่า กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ห้ามขายเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด 


ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศ พร้อมห้ามตั้งวงดื่มในสถานที่กำหนดห้าม หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับภาพ AFP

ข่าวที่เกี่ยวข้อง