TrueID

โมเดอร์นาทั้งจังหวัด! ขอนแก่นแจ้ง 18 ปีขึ้นไปเดินมาฉีดได้เลย เริ่ม 13 ธ.ค.นี้

โมเดอร์นาทั้งจังหวัด! ขอนแก่นแจ้ง 18 ปีขึ้นไปเดินมาฉีดได้เลย เริ่ม 13 ธ.ค.นี้
ข่าวสด
9 ธันวาคม 2564 ( 15:49 )
31
โมเดอร์นาทั้งจังหวัด! ขอนแก่นแจ้ง 18 ปีขึ้นไปเดินมาฉีดได้เลย เริ่ม 13 ธ.ค.นี้

9 ธ.ค.2564 นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งได้กำหนดหน่วยบริการวัคซีนที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ ถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไปทยอยกันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องทุกวัน และตามรอบเวลานัดหมายของทีมแพทย์

 

 

โดยหน่วยบริการวัคซีนของศูนย์อนามัยที่ศูนย์การค้าอู่ฟู่นั้น ให้บริการครบทุกสูตร ไม่ว่าจะเป็นสูตร เข็มที่ 1 ซิโนแวค และเข็มที่ 2 ซิโนแวค, สูตร เข็มที่ 1 ซิโนแวค และ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้าสูตร แอสตร้าเซนเนก้า ทั้ง 2 เข็ม สูตร เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ และสูตร ไฟเซอร์ ทั้ง 2 เข็ม รวมทั้ง เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์ ตามระยะห่างของการฉีดจากเข็มที่ 2 ตามที่แพทย์กำหนด

 

"ล่าสุด หน่วยวัคซีนของศูนย์ฯได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการประสานการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในการเปิดให้บริการวัคซีนสูตรใหม่ โมเดอร์นา เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน ให้ได้รับวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธ.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ที่หน่วยบริการวัคซีนของศูนย์อนามัยที่ 7 ที่ศูนย์การค้าอู้ฟู่ได้แบบวอล์กอินทันที โดยขอให้นำบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย "

 

ขณะที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวขอนแก่น ในกลุ่มเป้าหมาย 1,256,172 ราย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,068,263 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.45 ของประชากรในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด คงเหลือผู้ที่ยังไม่เข้ารับการฉีดอยู่ที่ 187,909 คน ดังนั้นการให้บริการวัคซีนตามแนวทางที่ฝ่ายการแพทย์กำหนด ที่ครอบคลุมแล้วทุกพื้นที่ในทุกสูตร จึงมีการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเฟ้นหาบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงการรับบริการวัคซีนให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนจนนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันโควิดในภาพรวมทั้งจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง