เทศบาลนครฯ แจงที่ประชุมฯจัดงบ 20 ล้าน ซื้อวัคซีน 20,000 โดส

เทศบาลนครฯ แจงที่ประชุมฯจัดงบ 20 ล้าน ซื้อวัคซีน 20,000 โดส
มติชน
18 มิถุนายน 2564 ( 14:21 )
7
เทศบาลนครฯ แจงที่ประชุมฯจัดงบ 20 ล้าน ซื้อวัคซีน 20,000 โดส

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19) โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนตัวเลือกของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งอนุมัติให้ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนตัวเลือก บริหารจัดการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใช้งบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาท โดยเงินส่วนนี้มาจากส่วนการจ่ายขาดเงินสะสม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการใช้จ่ายในภารกิจฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประชาชน เพื่อซื้อวัคซีน จำนวน 2 หมื่นโด๊ส ตามราคาที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งไว้ คือ 888 บาท ต่อโด๊ส มูลค่า 17,760,000 บาท ขณะนี้ได้นำเรื่องเสนอในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ก็ขอมติสภาฯ และเสนอการขออนุมัติการใช้จ่ายกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดจองแล้ว และเทศบาลนครฯกำลังรอหนังสือแนวทางปฏิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างถูกต้องชัดเจน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง