รีเซต

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสถานบริการย่านทองหล่อ คาดวันนี้ฉีดได้ 300 คน

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสถานบริการย่านทองหล่อ คาดวันนี้ฉีดได้ 300 คน
มติชน
6 เมษายน 2564 ( 12:25 )
91
ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสถานบริการย่านทองหล่อ คาดวันนี้ฉีดได้ 300 คน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 เมษายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตวัฒนา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง  และตรวจเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ SWAB บริเวณไออารีน่า ทองหล่อ 10 เขตวัฒนา

 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Cluster ย่านทองหล่อ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ได้เห็นชอบการให้ใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ Cluster ย่านทองหล่อ จำนวน 4,200 โดส หรือกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2,100 คน ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา

 

 

โดยในวันนี้จะให้บริการฉีดวัคซีน ตามที่รายชื่อที่สำนักงานเขตวัฒนาและสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้กำหนดไว้ เพื่อลดความหนาแน่นแออัด ในช่วงเช้า 150 คน ช่วงบ่าย 150 คน รวมจำนวน 300 คน ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนเป็นวัคซีนซิโนแวคจะฉีดให้ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ในภาพรวมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ส่วนในวันที่ 7-9 เม.ย.64 จะย้ายไปให้บริการที่ลานกีฬาแสงทิพย์ โดยสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน

 

อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักรอดูอาการเป็นเวลา 30 นาที หากไม่มีอาการใดๆ ก็ให้กลับบ้านได้ โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้มารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 เม.ย.64

 

นอกจากนี้ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา และเขตคลองเตย ด้วยวิธีการ SWAB โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง โดยตั้งจุดตรวจ SWAB บริเวณไออารีน่า ทองหล่อ 10

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 81 แห่ง และเขตคลองเตย จำนวน 75 แห่ง ซึ่งเป็น Cluster  ย่านทองหล่อ และปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่งในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 40 แห่ง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมสถานบริการที่ปิดทั้งหมด 196 แห่ง โดยกำหนดให้ปิดตั้งแต่วันที่ 6-19 เม.ย.64  พร้อมทั้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอื่นให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

 

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสเสี่ยงแนะนำให้กักตัวและสังเกตอาการของตนเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนด และควรเปิดเผยข้อมูลที่เท็จจริงแก่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค

 

ส่วนผู้ที่เสี่ยงต่ำหรือตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อก็ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตนเองจากการติดโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง