รีเซต

สศก. ดัน ‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ สู้ตลาดโรบัสต้าหลังสร้างมูคค่ากว่า 6 หมื่นบาทต่อปี

สศก. ดัน ‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ สู้ตลาดโรบัสต้าหลังสร้างมูคค่ากว่า 6 หมื่นบาทต่อปี
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 13:27 )
118
สศก. ดัน ‘ชื่น-เลย คอฟฟี่’ สู้ตลาดโรบัสต้าหลังสร้างมูคค่ากว่า 6 หมื่นบาทต่อปี

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานการณ์การผลิตกาแฟโรบัสต้าออร์แกนิคโดยสัมภาษณ์ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 20 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 300 ไร่ ให้ผลผลิต 23.4 ตันต่อปี มีต้นทุนการผลิต 4,487.64 บาทต่อไร่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 78 กิโลกรัม​ (กก.)​ต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 816.36 บาทต่อไร่ ผลผลิตเกือบทั้งหมดทางกลุ่มจะจำหน่ายในรูปของสารกาแฟ ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 70 บาทต่อกก.

 

นางอัญชนา กล่าวต่อว่า โดยได้แบ่งจำหน่ายให้แก่ผู้รวบรวมตัวแทนเกษตรกร 67% และจำหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น 29% ซึ่งมารับซื้อถึงพื้นที่แล้วนำไปส่งขายให้กับโรงงานแปรรูป ส่วนผลผลิตที่เหลือไม่ถึงร้อยละ 5 ทางกลุ่มนำมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟสด และกาแฟคั่วบดในซองดริป เป็นต้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ ชื่น-เลย คอฟฟี่ ปัจจุบันสินค้ามียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 60,000 บาทต่อปี

 

สำหรับ กาแฟโรบัสต้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน นอกจากจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นกาแฟออร์แกนิค 100% แล้ว ทางกลุ่มยังให้ความใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอน ส่วนการเก็บเกี่ยวจะคัดเลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกแล้วเท่านั้นเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และที่สำคัญทางกลุ่มได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์​ (โอทอป)​ ระดับสี่ดาว ประเภทเครื่องดื่มอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง