รีเซต

โควิดดันยอดขายสินค้าเกษตร เดือนมี.ค.พุ่งกว่า 45.9 ล้านบาท

โควิดดันยอดขายสินค้าเกษตร เดือนมี.ค.พุ่งกว่า 45.9 ล้านบาท
มติชน
19 พฤษภาคม 2563 ( 04:00 )
326
โควิดดันยอดขายสินค้าเกษตร เดือนมี.ค.พุ่งกว่า 45.9 ล้านบาท

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรมของทั้งเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภค หันมาขายสินค้าและจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เป็นไปนโยบายตลาดนำการผลิต ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนในปี 2563 โดยต้องการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ หรือนิวนอร์มอลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลของ สศก. โดยความร่วมมือหน่วยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 234 แห่ง รวม 57 จังหวัด แบ่งเป็น สหกรณ์ 70% กลุ่มเกษตรกร 11% และที่เหลือเป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง พบว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์รวมมูลค่าประมาณ ‪45.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมียอดจำหน่ายประมาณ ‪36.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 26% โดยกลุ่มเกษตรกรกว่า 57% มียอดจำหน่ายสินค้าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร เริ่มมีความตื่นตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการตลาดออนไลน์มากขึ้น โดย 61% มีการวางแผนเตรียมการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกันแล้ว ส่วน 27% มีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์มานานกว่า 1 ปี และ12% เพิ่งเริ่มจำหน่ายแบบออนไลน์ในปีนี้ โดยส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่น ไลน์มากที่สุด ซึ่งกลุ่มสินค้าที่จำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวสาร ผ้า/สิ่งทอ และกลุ่มผลไม้

“การค้าออนไลน์นับว่ามีต้นทุนต่ำ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ว ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เกษตรกรจึงสามารถเพิ่มช่องทางการค้าได้เป็นอย่างดี และอยากให้คนไทยสนับสนุนสินค้าของไทย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ​ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางอัญชนากล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง