รีเซต

ประกันสังคม e-Payment 15 แห่ง ตัวช่วยด่วนเพื่อนายจ้างบริการชำระเงินสมทบ

ประกันสังคม e-Payment 15 แห่ง ตัวช่วยด่วนเพื่อนายจ้างบริการชำระเงินสมทบ
TNN ช่อง16
16 พฤศจิกายน 2565 ( 18:40 )
92
ประกันสังคม e-Payment 15 แห่ง ตัวช่วยด่วนเพื่อนายจ้างบริการชำระเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคม พัฒนาช่องทางการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและนายจ้างได้ใช้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งการเพิ่มช่องทางการบริการชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นหนึ่งในการพัฒนาช่องทางชำระเงินสมทบ เพื่อให้นายจ้างทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วทันใจ

นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า  สำนักงานประกันสังคม อำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและนายจ้างได้นำส่งข้อมูลเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จากเดิมนายจ้างจะต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

แต่ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ขยายเวลาให้สถานประกอบการและนายจ้างสามารถนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับจากวันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบ ซึ่งการขยายเวลานี้ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่มกราคม 2565 และมีผลไปจนถึงเดือนธันวาคม 2566 

ช่องทางการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง  

1.ชำระที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 

2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

3.ชำระผ่านระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์ แบงก์ ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

เลขาธิการ สปส. กล่าวต่อว่า ระบบ e-Payment เป็นบริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้นายจ้างสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ถือเป็นระบบที่มาช่วยสนับสนุนการทำธุรกรรมของสถานประกอบการและนายจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและทำให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับขั้นตอนการนำส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นายจ้างต้องเข้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ และเลือก ส่งข้อมูลเงินสมทบ 

จากนั้น Login เข้าสู่ระบบและนำส่งข้อมูลเงินสมทบในระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม โดยเลือกหัวข้อชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และเลือกธนาคาร/หน่วยบริการ เพื่อเข้าสู่ระบบให้บริการชำระเงินของธนาคาร/หน่วยบริการ เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์และดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-Receipt ได้ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง Line: @ssothai และดูข้อมูลการใช้งาน e-Payment ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th


ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


 ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม / TNN ONLINE / AFP


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง