รีเซต

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน แต่ปชช.ผู้เดือดร้อนจากโควิดใน 4 จังหวัด

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน แต่ปชช.ผู้เดือดร้อนจากโควิดใน 4 จังหวัด
มติชน
19 เมษายน 2563 ( 15:54 )
432
4
ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน แต่ปชช.ผู้เดือดร้อนจากโควิดใน 4 จังหวัด

ในหลวง พระราชินี พระราชทาน ถุงพระราชทาน แต่ปชช.ผู้เดือดร้อนจากโควิดใน 4 จังหวัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนจังหวัดปริมณฑล

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ในพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานครเป็นต้นมา

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 20,625 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ รวม 18 อำเภอในจังหวัดปริมณฑลรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี โดยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑล อาทิ ชุมชนตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี อาทิ ชุมชนตำบลงิ้วราย ตำบลวัดละมุด ตำบลสัมปทวน อำเภอกำแพงแสน อาทิชุมชนห้วยขวาง ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ อำเภอเมือง ฯ อาทิชุมชนตำบลสระกระเทียม ตำบลบางแขม ตำบลทัพหลวง อำเภอสามพราน อาทิชุมชนตำบลคลองจินดา ตำบลอ้อมใหญ่ ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอบางเลน อาทิชุมชนตำบลบางปลา ตำบลบางเลน และอำเภอดอนตูม อาทิชุมชนตำบลสามง่าม ตำบลดอนพุทธา

จังหวัดปทุมธานี 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง และอำเภอพระประแดง อาทิชุมชนตำบลบางปู ตำบลราชาเทวะ ตำบลบางโฉลง ตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ และอำเภอกระทุ่มแบน อาทิ ชุมชนหัวรถไฟวัดแหลม ชุมชนบ้านแถว และชุมชนซอยกำนันวิจิตร เป็นต้น

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงาน เกษตรกร ค้าขายเล็กๆน้อย ๆ รับจ้างรายวันทั่วไป ขับรถบรรทุกขนส่ง ขับวินรถจักรยานยนต์ เก็บของเก่าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล รวมถุงพระราชทาน 150,993 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใย และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง